Dialogmøde med leverandører om nye funktioner i ØiR afholdt

Den 27. august holdt KOMBIT møde om modernisering af ØiR-snitflader med leverandører af ERP-systemer til kommunerne.

KOMBIT har sammen med leverandørerne af ERP-systemer til kommunerne arbejdet på at fastlægge nødvendige nye snitflader i ØiR (Økonomi i Rammearkitekturen) i forbindelse med den forestående implementering af monopolbruddet.

Den første version af ØiR var i høring hos leverandørerne i 2014, og KOMBIT har været i tæt dialog med leverandørerne om indgåelse af aftaler, der kan benyttes af kommunerne til at anskaffe de nødvendige nye snitflader.

I forlængelse af, at leverandørerne har ytret ønske om, at snitfladerne blev yderligere moderniseret, afholdt KOMBIT et møde med leverandørerne herom den 27. august.

Se materialet fra mødet her.

Dagsorden

Mødet fulgte nedenstående dagsorden:

  • Status på ØiR
  • Tilpasning og udvikling af indhold af snitflader
  • Justeret integrationsarkitektur
  • Den videre proces

Derudover fik leverandørerne en introduktion til den kommende løsning Ydelsesrefusion, der forventes i en vis udstrækning at skulle benytte ØiR.

På mødet blev materialet om ØiR gennemgået. Gennemgangen udløste et sæt spørgsmål. En liste over spørgsmål og svar kan ses her.

Leverandørerne udtrykte forståelse for de afstukne rammer, og KOMBIT er derfor fortsat med at følge den i materialet beskrevne proces. Leverandørerne har ligeledes afgivet de første kommentarer til finans, som er en af de første dele, der planlægges afsluttet.

Næste skridt

De kommende uger vil KOMBIT forsætte med at gennemføre den proces, der beskrives i materialet. KOMBIT vil naturligvis offentliggøre de nye snitflader, efterhånden som de er godkendt af alle parter.