Demodag på Køreprøvebooking med stort udbytte

Mindre gruppe af sagsbehandlere testede for nyligt en tidlig udgave af den kommende løsning til køreprøvebooking.

Leverandøren på den nye løsning til køreprøvebooking, Knowledge Cube, er i fuld gang med udviklingen af løsningen. Udviklingen er faktisk nået så langt, at en lille gruppe af sagsbehandlere fra Borgerservice forleden kunne teste det kommende system i en tidlig udgave. Det skete ved en yderst udbytterig demo-dag den 12/11 2015, hvor enkelte sagsbehandlere fra Struer, Halsnæs, Lejre og København besøgte Knowledge Cube.

Værdifuldt input

Sagsbehandlerne tog rigtig godt imod systemet og bidrog med masser af feedback, som Knowledge Cube og KOMBIT tager med sig tilbage. For KOMBIT er det vigtigt at inddrage brugerne via demodage og løbende sparring, så der kan tilvejebringes en tidsvarende og driftssikker løsning. Tidligere har repræsentanter fra politiet testet det kommende system, og på et senere tidspunkt vil der blive afholdt demodag for repræsentanter fra kørelærerne. Dato for dette er endnu ikke kalendersat.

Videre proces

Den endelige løsning forventes at blive udrullet i forsommeren 2016. Når tidspunktet for udrulning nærmer sig, vil der blive distribueret nærmere information til kommuner, Rigspolitiet og kørelærere – bland andet om hvordan overgangen til den nye løsning kommer til at foregå.

denne side kan du læse mere om Køreprøvebooking og tilmelde dig nyheder om løsningen.