De fælleskommunale Støttesystemer er gået i udbud

De fælleskommunale Støttesystemer er gået i udbud den 12. februar 2014. Deadline for ansøgning om prækvalifikation er den 11. april 2014.

På vegne af landets kommuner, ATP og Udbetaling Danmark udbyder KOMBIT per dags dato en kontrakt om udvikling, drift, support, videreudvikling og vedligeholdelse af otte fælleskommunale Støttesystemer. Udbuddet vil blive gennemført som et begrænset udbud og deadline for anmodning om prækvalifikation er den 11. april 2014 kl. 12.00

For at kunne deltage i udbud fra KOMBIT A/S, er det et krav, at tilbudsgivere er registreret i EU-Supply. Vi anbefaler, at kommende tilbudsgivere allerede nu bliver registreret. På forsiden af CTM findes information om igangværende udbud, link og Quick Guide til online registrering. Det er gratis at registrere sig og efter registrering vil der være adgang til information om igangværende udbud i KOMBIT mv. Al kommunikation om igangværende udbud i KOMBIT foregår via EU-Supply CTM.

Gå til EU-Supply CTM her.

Eventuelle spørgsmål til prækvalifikationsmaterialet skal ske via EU-Supply CTM.

For at give interesserede leverandører mulighed for at få indblik i væsentlige emner inden anmodning om prækvalifikation, offentliggør KOMBIT snarest en række dokumenter omhandlende vederlag og betalingsplan, rettigheder og licenser samt vilkår om benchmarking. Dokumenterne offentliggøres på www.kombit.dk samt i EU-Supply CTM.

Om Støttesystemerne

Støttesystemerne skal understøtte den fælleskommunale Rammearkitektur og er nødvendige for at konkurrenceudsætte monopolsystemerne. Derved skal de fungere som fælleskommunal infrastruktur, der på tværs af teknologier og på enkel og fleksibel vis udstille data og funktionalitet til brug for it-systemer i landets kommuner samt hos ATP og UDK.

Støttesystemerne består af otte løsninger:

  • Administrationsmodul
  • Adgangsstyring for systemer
  • Adgangsstyring for brugere
  • Beskedfordeler
  • Klassifikation
  • Organisation
  • Sags- og Dokumentindeks
  • Ydelsesindeks

Støttesystemerne etableres som del af det aktuelle monopolbrud på det kommunale it-marked.
Hvis du vil vide mere om Rammearkitekturen, kan du se en kort video her.

Første i en række udbud

Støttesystemerne bliver således det første udbud i rækken af i alt otte udbud, der i løbet af 2014/2015 skal konkurrenceudsætte KMD’s nuværende monopol på en række områder. Efter annonceringen af Støttesystemerne bliver også Kommunernes Ydelsessystem, Kommunernes Sygedagpengesystem og SAPA sat i udbud. Herudover udbyder ATP, til brug for Udbetaling Danmark systemer til Barselsdagpenge og Pension, Familieydelse- og Boligstøtte.