Data på skoleområdet i FLIS er nu indlæst for alle kommuner

Fredag den 13. sep. 2013 rundede FLIS-systemet en central milepæl, da indlæsning af data stort set er fuldendt på alle områder.

På skoleområdet er der indlæst data for alle landets 98 kommuner, mens der på økonomiområdet er indlæst data  for 94 kommuner og på personale & fravær for i alt 97 kommuner. Danmarkskortet er derfor nu grønt i 94 af landets kommuner, hvor data er fuldt indlæst. Projektet arbejder i tæt dialog med både kommunerne og leverandører på at få data fra de sidste fire kommuner med.

Indlæsning af data i FLIS er en stor opgave, da det kræver både de rette snitflader og dataadgange og et stort apparat, der kan håndtere de store mængder af data. Data fra mere end 20 forskellige it-systemer er nu indlæst i FLIS, og når systemet fremadrettet udvides med nye områder, bl.a. sundhed, beskæftigelse og børn & unge, vil yderligere it-systemer få snitflader ind til FLIS.

Kommunerne - godt i gang med ibrugtagningen af FLIS

FLIS-løsningen har med den omfattende dataindlæsning taget endnu et stort skridt hen imod den brede ibrugtagning, og det er en god anledning for endnu flere kommuner til at begynde at anvende løsningen og udforske egne data.

Hvis der i kommunerne er behov for sparring eller hjælp til at ibrugtage systemet, står FLIS-projektet til rådighed og guider og vejleder. FLIS-projektet afholder bl.a. i efteråret en række datavalideringsmøder, der også giver et godt afsæt for kommunernes ibrugtagning. Datavalideringsmøderne afholdes ude hos kommunerne rundt i hele landet. 
Hvis din kommune har brug for at vende spørgsmål eller kommentarer med FLIS-projektet er du velkommen til at kontakte projektleder Thomas M. Glintborg, trg@kombit.dk og 2327 5876.

FLIS på Digitaliseringsmessen

Projektet ser frem til at møde kommunerne på dette års Digitaliseringsmesse torsdag d. 19. sep., hvor FLIS vil være at finde på KOMBITs stand og projektleder, Thomas Mørk Glintborg, holder et oplæg kl. 15.30 på KOMBIT scenen.