Byg og Miljø i genudbud til efteråret

I fjerde kvartal 2016 sender KOMBIT Byg og Miljø i genudbud for at sikre fremtidig videreudvikling af løsningen.

KOMBIT har besluttet at sende Byg og Miljø-løsningen i genudbud i fjerde kvartal 2016. Det er KOMBITs vurdering, at lovgivningsmæssige tiltag – og udviklingen på området generelt – medfører et behov for udvidelser af løsningen i en sådan grad, at et genudbud er nødvendigt.

Endvidere bliver der ved et genudbud mulighed for at samle løsningens tre områder under én kontrakt, hvilket vil lette den nødvendige optimering og videreudvikling af Byg og Miljø fremover.

Baggrund for genudbuddet

Da KOMBIT i foråret 2014 idriftsatte Byg og Miljø, indeholdt løsningen en byggedel og en borgerrettet miljødel. Alle landets kommuner er i dag tilsluttet byggedelen, mens 89 kommuner er tilsluttet den borgerrettede miljødel.

I en aftale mellem KL, KOMBIT og Miljøstyrelsen (MST) blev det senere besluttet at integrere MST’s miljøgodkendelser for virksomheder (”Miljøudvidelsen”) i den eksisterende Byg og Miljø-løsning. Miljøudvidelsen blev idriftsat den 1. januar 2016.

Da kommende lovændringer i Miljølovgivningen vil kræve større eller mindre ændringer af Miljøudvidelsesdelen i Byg og Miljø, initieres genudbuddet for at sikre den udbudsjuridiske situation, så kommende større videreudviklingsopgaver i Byg og Miljø (initieret af KL og/eller MST) kan gennemføres.

Hvad betyder genudbuddet for dagligdagen med Byg og Miljø?

Genudbudsprocessen vil ikke påvirke den daglige brug af Byg og Miljø – hverken for ansøgere eller sagsbehandlere.

Som en følge af Udbudsretslovgivningen vil der til efteråret blive ”låst” for udviklingstiltag i Byg og Miljø-løsningen, da der ikke må foretages tekniske ændringer i løsningen, når først udbudsmaterialet offentliggøres.

Tidsperspektiv

Genudbudsprocessen er startet pr. 2. maj 2016. KOMBIT forventer at udsende invitationer til leverandørmøder og teknisk afklaring i uge 19. Ultimo maj 2016 vil der desuden blive udsendt nye tilslutnings- og databehandleraftaler til kommunerne.

Udbuddet forventes annonceret primo oktober 2016 og vil blive endeligt annonceret i EU-Supply og på KOMBITs hjemmeside.

Mere information

Der vil løbende blive informeret om genudbuddet via Byg og Miljø nyhedsbrevet, som udsendes hver 6. uge. Tilmeld dig nyhedsbrevet her.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til projektleder Pernille Østerbye på bm@kombit.dk.