Brugerundersøgelse peger på forbedringspotentiale i FBS

I januar gennemførte FBS - Fælles Bibliotekssystem - en brugerundersøgelse, der blandt andet påpeger udfordringer med for mange klik, løsningens performance og mangel på genvejstaster.

718 besvarelser fra 42 kommuner ud af 45 mulige. Det blev resultatet af brugerundersøgelsen af FBS. Dermed har FBS’ styregruppe og KOMBIT fået et rigtigt godt grundlag i arbejdet med videreudvikling af FBS.

Brugerne gav både på selve klienten og for Skoleportalen en karakter på 2,6 ud af 5, hvor 5 er det bedste. Resultatet blev forelagt styregruppen for FBS på deres møde i februar, og her var der enighed om, at der tydeligvis er plads til forbedring, men at de øvrige resultater af undersøgelsen netop giver et godt grundlag for at forbedre løsningen og dermed opnå højere brugertilfredshed i løbet af det kommende år.

Både for FBS-klienten og Skoleportalen tegner der sig et billede af, at tilfredsheden stiger, når man har arbejdet med løsningen et stykke tid, og tilfredsheden med løsningerne er markant højere på folkebiblioteker end på de pædagogiske læringscentre.  

Mange brugere mener, at der skal bruges for mange klik, og at der er for få genvejstaster i FBS. Undersøgelsen peger desuden med stor tilfredshed med den indsats, der ydes lokalt af superbrugere og –administratorer. Der er også generel tilfredshed med den support, der ydes af Systematic og med vejledningsmaterialer.

Til gengæld er der nogen utilfredshed med løsningens svartider, hvor FBS-klienten scorer 2,5 og Skoleportalen 2,7 ud af 5.

Brugertilfredshedsundersøgelsen vil blive gentaget årligt. Resultaterne og mange kommentarer om hvor i løsningen, der er specifikke udfordringer, vil nu blive inddraget i arbejdet med at forbedre løsningen. Blandt andet vil resultaterne blive brugt i det arbejde med prioritering af videreudviklingsønsker, som en række udvalg under styregruppen snart går i gang med. 

 

Kontakt

Projektchef
3268 0497