Brugertilfredsheden stiger på FBS

Årets undersøgelse blandt brugerne peger på en markant stigning i tilfredsheden med FBS.

Med en stigning på 0,6 point på en skala fra et til fem er tilfredsheden med FBS-løsningen steget markant i løbet af det forløbne år. Og tallene for fx brugertilfredshed viser tilsvarende positiv udvikling.

Det glæder ikke overraskende Steffen Nissen, der som formand for styregruppen for Fællesskabet FBS står i spidsen for løsningens udvikling. Udover sin rolle som styregruppeformand er Steffen Nissen også Sekretariatschef i Odense Bibliotekerne.

Tiltag giver resultater

“Det er er tydeligt at de tiltag, der er sat igang gennem de seneste år nu begynder at bære frugt. Vi havde naturligvis gerne set, at tilfredsheden var steget allerede sidste år, men med resultatet her kan vi begynde at kigge fremad” fortæller Steffen Nissen.

Som eksempler på forbedrende tiltag nævner han blandt andet implementeringen af genvejstaster og mulighed for SQL-søgninger, som har været stærkt efterspurgt lige siden FBS blev sat i drift.

"Det har også haft en positiv effekt, at vi har fået stabil drift og korte svartider gennem det seneste år."

Tilvænning til ny løsning

Samtidig tror Steffen Nissen også, at resultatet skal ses som en konsekvens af, at brugerne efterhånden har vænnet sig til nye arbejdsgange og måder at gøre tingene på.

“Vi ved, at det er svært at tage en ny løsning i brug, og at det typisk gør ondt, før det bliver godt. Og det gælder naturligvis ikke mindst her, hvor vi er gået fra seks forskellige systemer, som er blevet brugt i rigtigt mange år.”

Udover det samlede resultat fremhæver Steffen Nissen også den store tilfredshed med supporten som meget vigtig.

Stor indsats af rigtig mange har skabt resultatet

Nu hvor udviklingen af FBS-løsningen er på vej over i en ny fase, er der grund til at gøre en foreløbig status pointerer Steffen Nissen:

”Der er rigtig mange, der har været med til at gøre FBS til en løsning, der fungerer på et godt niveau i alle landets kommuner. Jeg synes, der er grund til at huske hinanden på, at projektet kun er lykkedes, fordi alle parter og involverede er lykkedes med at trække på samme hammel og få den store opgave løst i samarbejde og fællesskab. Det er en flot præstation, vi skal bygge videre på i udviklingen i de kommende år.”

På grund af den forestående overgang til Cicero Surf blev der i år ikke stillet spørgsmål til skoleportalen. I stedet blev tilfredsheden med funktionen F12 målt, og også her var der gode takter med et samlet generelt resultat på 3,3.

Resultater afspejles i ny strategi

Steffen Nissen fortæller, at styregruppen nu vil begynde i højere grad at kigge på den almene brugeroplevelse af FBS. Det sker efter man i de seneste år har haft som absolut første prioritet at få løsningen til at virke for de fagprofessionelle på biblioteker og læringscentre. Dette afspejler sig også i den nye strategi, som blev vedtaget af styregruppen i begyndelsen af 2019.

Selvom Steffen Nissen altså er rigtigt godt tilfreds med årets resultat er det vigtigt for ham at pointere, at han mener der stadig er masser plads til forbedringer:

“Vi har et mål om at den samlede tilfredshed skal være højere og helst op på 4, og det vil vi arbejde benhårdt på at nå inden for de kommende år. Denne løsning er så vigtig for brugerne, at de ikke blot skal synes den er tilfredsstillende. Den skal videreudvikles, så den bliver rigtig god, og det skal vi arbejde for i de kommende år.”

Du kan se de samlede resultater fra brugertilfredshedsundersøgelsen her. 

 

Kontakt

Chefkonsulent / Kommunikation
3334 9424