"Borgerblikket" giver adgang til bedre overblik over egne data

Evalueringen af pilotprojektet ”Borgerblikket” viser, at borgerne overordnet set er tilfredse med løsningen.

Borgere i fem kommuner har siden december 2018 via pilotprojektet ”Borgerblikket” fået adgang til bedre overblik over deres sager i kommunen. Efter en positiv evaluering af pilotprojektet, er der nu åbnet op for, at flere kommuner kan komme på løsningen.

Skal sikre gennemsigtighed

Borgerne skal have bedre adgang til et overblik over egne data og deres sager i kommunerne. Derfor åbnede fem kommuner; Esbjerg, Aarhus, Faaborg-Midtfyn, Favrskov og Vejle kommuner den 11. december op for løsningen ”Borgerblikket”, der bygger på den fælleskommunale it-infrastruktur, som er indkøbt af KOMBIT på vegne af kommunerne.

”Danmark er et af verdens mest digitaliserede samfund. Det har vi meget stor glæde af. Men udviklingen kan kun fortsætte, hvis befolkningen fortsat har tillid til, at det offentlige forvalter data forsvarligt og professionelt. Derfor er der behov for, at borgerne har adgang til egne sager og data, så der bliver mere gennemsigtighed om, hvad kommunen foretager sig. Det er blandt andet dét, ”Borgerblikket” kan,” siger Thomas Kastrup-Larsen, formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg.

Positiv evaluering

Evalueringen af Borgerblikket viser, at borgerne grundlæggende er tilfredse med løsningen. Der har i de tre måneder, evalueringen har kørt, været over 83.000 besøg – og kun ganske få henvendelser til kommunen fra borgere med spørgsmål og behov for hjælp. 90 procent af brugene vurderer, at sags- og ydelsesoverblikket er relevant for dem at se. Borgerne mener altså samlet set, at løsningen giver et godt overblik. Men flere ønsker yderligere indsigt i, hvad kommunen foretager sig i deres sager.

Fakta om Borgerblikket

  • Borgerblikket er udviklet i et samarbejde mellem KL, KOMBIT, borger.dk og de fem pilotkommuner.
  • Borgerblikket er en del af projektet ” Borgernes adgang til egne data”, som er et initiativ i den fælleskommunale digitaliseringsstrategi.
  • Borgerblikket genbruger den fælleskommunale it-infrastruktur, som er indkøbt af KOMBIT på vegne kommunerne ifm. monopolbruddet.
  • Pilotprojektet blev gennemført i Esbjerg, Aarhus, Faaborg-Midtfyn, Favrskov og Vejle kommuner, og evalueringen er foretaget i perioden 11. december 2018 – 28. februar 2019.
 

Kontakt

Pressechef
4060 1447