Bilaterale leverandørmøder på det Ny fælles bibliotekssystem

Se dagsorden for de bilaterale møder, der primo december bliver afholdt i forbindelse med udbuddet af den nye fælles biblioteksløsning

Primo december måned holder KOMBIT en række planlagte, bilaterale leverandørmøder om det Ny fælles bibliotekssystem. Møderne bliver holdt i forlængelse af det fælles leverandørmøde den 19. november 2012 (læs mere om det fælles leverandørmøde her)

Nu følges det fælles møde op af en række individuelle møder.

Dagsorden for møderne 

1) Generel leverandør introduktion (ca. 20 min.)
Leverandøren inviteres til at orientere om egen virksomhed og produkter mv.

2) Emneforslag fra KOMBIT til behandling på mødet (ca. 40 min.)
a)     Løsning for både skole- og folkebiblioteker
i)      fællesløsningens særlige tekniske udfordringer og muligheder
ii)     fællesløsningens særlige funktionelle udfordringer og muligheder

b)    Totalleverandørmodellen og konsortieovervejelser, perspektiver for
i)      udviklingen
ii)     implementering og udrulning
iii)    drift
iv)    support
v)     videreudvikling

c)     Rettigheder og andre kontraktuelle forhold, synspunkter på
i)      krav om open source og ejerskab til specialudviklede komponenter og data
ii)     krav om tidsubegrænsede eller ingen løbende licensomkostninger
iii)    pris bundet til antal borgere og ikke antal brugere
iv)    bonus og incitaments struktur
v)     bods bestemmelser

Der er afsat ca. 1 time til hvert møde.

 

Opfølgningen på møderne

De bilaterale møder bliver fulgt op af et samlet referat af de oplysninger, KOMBIT giver på møderne. Der bliver ikke udarbejdet referat af leverandørernes input på møderne.