Betaling for FLIS sker tidligst fra 2013

Engangsbetalingen for FLIS bliver tidligst opkrævet i 2013.

Da der har været rejst tvivl omkring elementer af prisstrukturen på FLIS kommer her en præcisering.

Engangsbetalingen for FLIS bliver tidligst opkrævet i 2013. For kommuner, der har tilsluttet sig løsningen før 1. juni 2012, er engangsbetalingen 50.000 kr.

Kommunerne vil først skulle begynde at betale den årlige afgift for FLIS, når alle fem fagområder er i drift. Uanset idriftsættelsestidspunkt vil der dog ikke blive opkrævet afgift for 2012, og første afgift vil derfor tidligst falde i 2013.

Brevet "FLIS – Fælleskommunal ledelsesinformation – oplæg til fælles beslutning” , som blev udsendt fra KL og KOMBIT som beslutningsgrundlag for kommunerne i forbindelse med tilslutningsprocessen er fortsat en del af aftalegrundlaget. I overensstemmelse med den oprindelige udmelding til kommunerne, vil vi gerne understrege, at der ikke indføres betaling for databehandlingsaftalen, uanset formuleringerne i et nyhedsbrev, der blev sendt ud fra FLIS i  december 2011.