Bestandsindberetning til Slots- og Kulturstyrelsen

Fra i dag kan kommunerne indberette bestandsoplysninger fra FBS til biblioteksafgift 2017.

Systematic har i dag åbnet for adgang til statistikmodulet i FBS, så nu er det muligt for kommunerne at generere rapporter til bestandsindberetning til Slots- og Kulturstyrelsen til brug for biblioteksafgift 2017.

Efter aftale med Slots- og Kulturstyrelsen skal bestandsindberetningen ske hurtigst muligt og senest den 3. februar.

Du finder en vejledning til, hvordan rapporterne udtrækkes her: http://fbsudrulning.dk/wp-content/uploads/USM0040-Cicero-statistik-modul...

Det er foreløbig udelukkende indberetninger til Slots- og Kulturstyrelsen, der kan genereres. Vi forventer, at det vil blive muligt generere de rapporter, der skal leveres til Danmarks Statistik i første halvdel af februar. Kommunerne vil få besked, når det er klart. 

Spørgsmål vedrørende indberetningerne kan rettes til Pernille Saul på XPNS@kombit.dk

 

Kontakt

Projektchef
3268 0497