Aula holder møde med leverandører af læringsplatforme

Aula-projektet har de seneste måneder holdt møder med alle leverandører af læringsplatforme.
Aula holder møde med leverandører af læringsplatforme

Aula bliver en platform, der samler og udstiller data fra en lang række løsninger. Derfor bliver det også væsentligt for brugeroplevelsen i Aula, at udstillingen af data fungerer og sker på en god og overskuelig måde.

Af den grund har KOMBIT igennem de seneste måneder holdt møder med samtlige leverandører af læringsplatforme og administrative løsninger på skole- og dagtilbudsområdet.

God dialog i gang

På møderne blev leverandørerne orienteret om Aulas strategi og om tidsplaner for udvikling, udrulning og implementering. Desuden havde KOMBIT og læringsplatformsleverandørerne en god dialog omkring pilottest, sandkassemiljø og andre emner, der relaterer sig til den forestående opgave med at sikre integrationen til Aula fra de relevante løsninger.

Den vigtigste konklusion vi tager med fra møderne er, at alle leverandører er interesseret i et godt samarbejde om integration mellem Aula og de forskellige løsninger. Vi går derfor nu i gang med at planlægge møder med de enkelte leverandører, hvor vi går mere ned i dybden med integrationen til Aula, herunder hvilke opgaver der vil være forbundet med at indgå i en pilottest af integrationen til Aula.

Informationsmøder i december 

For også at få gang i dialogen med andre potentielle leverandører vil Aula-projektet i december afholde to informationsmøder, der henvender sig til leverandører af widgets til Aula. Møderne er under planlægning, og der vil blive yderligere information ud om møderne i løbet af de næste par uger. Hvis du allerede nu ved at du vil være interesseret i at deltage og vil have en invitation pr. mail kan du skrive til aula@kombit.dk

 

Kontakt

Chefkonsulent / Forretningsudvikler
3334 9425