Analyse sammenligner KMD SAG og ESDH-systemer

Som en del af arbejdet med at bryde KMDs monopol i forbindelse med projekt SAPA har KOMBIT bestilt en analyse, hvor KMD Sag og eksisterende ESDH-systemer bliver sammenlignet. Analysen er udarbejdet af konsulenthuset Devoteam.

I analysen har Devoteam vurderet, i hvilken udstrækning ESDH-systemer kan understøtte sagsbehandlingsprocesserne i samme udstrækning som KMD Sag gør i dag. Desuden har Devoteam angivet, hvilke muligheder der er for at udvikle ESDH-systemerne, så de i højere grad kan udgøre et muligt alternativ til KMD Sag.

Analysen er blevet gennemført i dialog med fem kommuner, suppleret med Devoteams generelle viden om kommunale ESDH-systemer og andre sagsbehandlingssystemer i kommunerne.

Den overordnede konklusion af analysen er, at de sagsbehandlingsprocesser, der i dag understøttes af KMD Sag, vil kunne it-understøttes af andre systemer. Disse systemer vil enten kunne være kommunens ESDH-system eller fagsystemer. Det er dog under forudsætning af, at en kommende SAPA-løsning leverer det tværgående sagsoverblik. Nogle kommuner arbejder allerede i dag efter disse principper og anvender kun KMD Sag i meget begrænset omfang.

På baggrund af denne konklusion overvejer SAPA nu de næste skridt, herunder en videre dialog med kommuner, der har haft succes med at flytte brugere og sager ud af KMD Sag og over på alternative it-løsninger, fx ESDH.