Alle kommuner nu introduceret til Mit Sygefravær

I den forgangne uge har alle 98 kommuner deltaget på introduktion til selvbetjeningsløsningen Mit Sygefravær, der er klar til at blive taget i brug den 1. juni.

Tre gode dage med introduktion til den kommende selvbetjeningsløsning Mit Sygefravær er netop vel overstået. Samtlige kommuner har deltaget med mindst en sagsbehandler tilknyttet det område, som er ansvarlig for at medbetjene sygemeldte borgere i forbindelse med Mit Sygefravær (Borgerservice eller Ydelseskontoret) i den pågældende kommune.

På introduktionen blev flow, arbejdsgange i selvbetjeningsløsningen og den fremtidige kobling til Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD) gennemgået, og deltagerne kom med umiddelbar feedback på det, de blev præsenteret for. Tilbagemeldingerne var positive, og der kom enkelte forslag til rettelser til løsningen, som KOMBIT sammen med leverandøren har set nærmere på.

Rettelser bliver klar til 1. juni

På den baggrund vil emnefeltet i de sygemeldtes besvarelser, som kommunen fra 1. juni modtager i en sikker mail, indeholde de første 6 cifre i den sygemeldtes personnummer, eksemplificeret nedenfor:
• Underretningsbrev fra Mit Sygefravær (190472)
• Anmodning fra Mit Sygefravær (190472)
• Oplysningsskema fra Mit Sygefravær (190472)
• Raskmelding fra Mit Sygefravær (190472)

Video introducerer sygemeldte til løsningen

På dagen præsenterede KOMBIT også den korte introduktionsvideo til Mit Sygefravær, der er blevet lavet til borger.dk og kommunens hjemmeside. Se videoen her.

Vejledning til sagsbehandlere

KOMBIT har lavet en gennemgang af Mit Sygefravær, som sagsbehandlere kan orientere sig i, når de skal medbetjene sygemeldte borgere i forbindelse med sygefraværssagen. Se dokumentet her. Denne version af vejledningen (juni 2015) gælder fra mandag den 1. juni. Når der fremadrettet sker ændringer i Mit Sygefravær, fx i forbindelse med kommende releases, vil vejledningen blive opdateret, og navngivet efter pågældende måned for release - vejledningen vil ligge på samme placering.