Aftale medfører markant reducering i betalingen for KMDs kritiske forudsætningssystemer

Med en ny aftale mellem KOMBIT, ATP og KMD får kommunerne reduceret deres udgifter til KMDs forudsætningssystemer.

***10/8-2017: Bemærk at de neden for omtalte reduktioner i betalingerne for forudsætningssystemerne indtræffer senere som følge af forsinkelserne for monopolbruddet. KOMBIT skriver løbende til kommunernes it-/digitaliseringschefer og programledere for monopolbruddet, når der indtræffer prisreduktioner, og har også fremsendt en opdateret trappemodel. Seneste skrivelser er sendt den 23/6-2017 og 3/7-2017.***

KOMBIT, ATP og KMD har indgået en aftale om en reduktion af betalingen for KMDs kritiske forudsætningssystemer i forbindelse med udfasningen af KMDs monopolløsninger. På basis af planen for monopolbruddet vil kommunerne i henhold til den nuværende tidsplan, som resultat af aftalen, opnå en reduktion af betalinger i 2016 på 2%, på 15 % i 2017, 43 % i 2018 og på 47% i 2019.

KMD's kritiske forudsætningssystemer dækker over løsningerne P-data, KMD V-data, KMD Indkomst, eIndkomst, KSP-CICS/LOS, KMD Doc2archive, KMD Arkivering og KMD Udbetaling.

Betaling reduceres med mindre brug

Kommunerne har i nogle tilfælde betalt KMD for forudsætningssystemerne på baggrund af antallet af borgere i kommunen, og betalingen for disse systemer har derfor været uafhængig af det faktuelle træk fra systemerne.

Når KMD's monopolløsninger nu udfases og erstattes af konkurrenceudsatte løsninger, bliver brugen af KMDs kritiske forudsætningssystemer væsentligt mindre. Derfor har KMD og KOMBIT/ATP aftalt en reduktion af betalingen for de kritiske forudsætningssystemer efterhånden som KMD's monopolløsninger udfases.

Trappemodel for betaling

Frem til 2020 vil prisen for systemerne P-data, KMD V-data, KMD Indkomst og KSP-CICS/LOS følge en “trappemodel”, hvor prisen falder efterhånden som kommunernes brug af de forskellige KMD-monopolløsninger udfases.

Aftalen opdeler prisen, som kommunerne betaler for disse kritiske forudsætningssystemer, op i 1) et variabelt vederlag, som vil blive nedtrappet i takt med, at KMD's monopolløsninger udfases, og 2) et fast vederlag, som vil skulle betales, så længe kommunerne trækker data fra systemet. Det faste vederlag udgør 40% for P-data, KMD V-data og KMD Indkomst og 60 % for KSP-CICS/LOS af den pris kommunerne i dag betaler for løsningen.

For at det faste vederlag skal bortfalde, efter at monopolbruddet er gennemført, skal kommunen sørge for at opsige aftaler om brug af KMDs kritiske forudsætningssystemerne.

Helt konkret betyder aftalen for UDK, at betalingen for kritiske forudsætningssystemer bortfalder, når den enkelte fagløsning er udfaset. For KOMBIT-løsninger betyder det, at betalingen for kritiske forudsætningssystemer først bortfalder for alle kommuner, når alle kommuner har opsagt fagløsningen, og opsigelsesvarslet er udløbet

Forbrugsafregnet model

For systemerne e-indkomst, KMD Doc2archive, KMD Arkivering og KMD Udbetaling er der tale om en forbrugsafregnet model, som udregnes – og nedtrappes - på basis af kommunens faktiske forbrug. Aftaler om disse løsninger skal dog også opsiges, når monopolbruddet er gennemført

Hjælp at hente i drejebog

Som hjælp til kommunerne i forbindelse med deres arbejde med at opsige aftalerne, har KOMBIT oprettet en drejebog. Alle kommuner har fået direkte information om, hvor de finder drejebogen. Hvis du vil vide mere om drejebogen eller have adgang kan du kontakte mbprogrammet@kombit.dk.