Aflyst: Orienteringsmøde om Støttesystemernes snitflader til indekser

Kommunernes ESDH-leverandører inviteres til møde om de snitflader, der skal benyttes til opdatering af Støttesystemernes indekser.

NB. Da en central oplægsholder er blevet forhindret i at deltage, må vi desværre udskyde mødet. Ny dato udmeldes via hjemmesiden og til tilmeldte deltagere snarest.

Over sommeren har KOMBIT – i samarbejde med KMD, som er leverandør af Støttesystemerne – udarbejdet specifikationer af de snitflader, der skal benyttes ved opdatering af sags-, dokument- og ydelsesindekserne i Støttesystemerne. Snitfladernes skal ligeledes benyttes ved opdatering af dialogintegration og distribution af journalnotater og sager.

KOMBIT inviterer nu leverandørerne af kommunale ESDH-systemer til et orienteringsmøde, hvor det planlagte indhold af snitfladerne vil blive gennemgået. På mødet vil der være rig lejlighed til at stille spørgsmål omkring det planlagte indhold af snitfladerne.

Tid, sted og målgruppe

Mødet foregår mandag d. 26. oktober 2015 kl. 13-14.30 hos KOMBIT på Halfdansgade 8, 2300 København S. Mødet henvender sig til kommunale ESDH-leverandører.

Tilmeldingsfristen er overskredet.

Ved spørgsmål, kontakt venligst chefkonsulent Iver Winther på IWI@kombit.dk.