Ny afregningsmodel for brug af Serviceplatformen træder i kraft

Efter ønske fra kommunerne er der vedtaget en ny afregningsmodel for brugen af Serviceplatformen. Afregningsmodellen træder i kraft 1. april.

Den nye afregningsmodel giver kommunerne højere budgetsikkerhed, idet der - modsat tidligere - bliver afregnet efter en fast pris pr. indbygger uanset kommunens forbrug og hvor mange af kommunens it-systemer, der bliver tilsluttet.

Fra den 1. april 2015 gælder derfor, at prisen er 0,50 kr. pr. borger pr. år - inklusiv alt forbrug af services på Serviceplatformen, herunder CPR-, CVR- og OIS-services. Prisen vil blive reguleret én gang årligt.

Særlig afregning på realtids opslag i CPR-registeret

De nuværende services på Serviceplatformen giver kommunernes it-systemer adgang til CPR, CVR- og OIS-data som fx stamdata på personer, CVR-numre og virksomhedsadresser. CPR-data tilgås via Serviceplatformens lokale CPR-database, der opdateres dagligt med data fra CPR-registeret.

Undtaget herfra er den særlige CPR Service. I særlige tilfælde, hvor kommunen vurderer, at der er behov for 100 % tidstro opslag direkte i CPR-registret, kan servicen CPR Service benyttes. Vær dog opmærksom på, at prisen for denne service opkræves særskilt og afregnes pr. klik.

Principperne for den nye afregningsmodel er udformet i et samarbejde med en kommunal afregningsgruppe med repræsentation af 15 kommuner. Læs mere om detaljerne i afregningsmodellen her.

35 kommuner høster allerede erfaring med brug af Serviceplatformen

35 kommuner er allerede aktive brugere af Serviceplatformen. Dermed høster de gevinster og erfaring med arbejdsgange, indgåelse af serviceaftaler mv. i god tid, inden de første monopolbrudssystemer implementeres fra 2016. Du kan følge med i, hvilke kommuner der er aktive på Serviceplatformen her.