Økonomiske mindstekrav for KY og KSD i udkast

KOMBIT offentliggør nu et revurderet udkast til de økonomiske mindstekrav for Kommunernes Ydelsessystem og Kommunernes Sygedagpengesystem
KOMBIT offentliggør nu et revurderet udkast til de økonomiske mindstekrav for Kommunernes Ydelsessystem og Kommunernes Sygedagpengesystem.
 
Kravene erstatter de tidligere annoncerede mindstekrav og er udarbejdet med opgavens størrelse og kompleksitet in mente. De revurderede krav har øget fokus på bl.a. kapacitet og sikkerhed hos leverandørerne, og er udarbejdet grundet ændrede forhold i markedet. 
 
Leverandører, der ønsker at byde på Kommunernes Ydelsessystem og Kommunernes Sygedagpengesystem, skal derfor overholde følgende mindstekrav:
 
1. Omsætning: Minimum 200 mio. kr.
2. Egenkapital: Minimum 100 mio. kr.
3. EBITDA: Positiv i de seneste tre regnskabsår. 
 
For krav 1 og 2 gælder det, at værdien skal udregnes som gennemsnit af de seneste tre offentliggjorte årsregnskaber. For krav 3 gælder det, at den samlede sum af EBITDA gennem de seneste tre regnskabsår er positiv.
 

Skabeloner tilgængelige i EU-Supply

Ansøgere skal udfylde ovenstående oplysninger i EU-Supply (KOMBITs udbudssystem), hvortil der også er knyttet skabeloner til anvendelse for hhv. underleverandører og konsortier.
 
Der kræves ikke yderligere oplysninger/dokumentation for økonomisk kapacitet. Der vil blive stillet krav om dokumentation i form af en revisorerklæring, som der er udarbejdet en skabelon til, der er tilgængelig fra EU-Supply.
 
Udregning af de økonomiske mindstekrav foregår i overensstemmelse med den danske Årsregnskabslov. 
 
Spørgsmål kan stilles til leverandørchef Jesper Bo Seidler.