Økonomi for FBS præciseret

Business Casen for FBS er nu præciseret, og dermed ligger betalingen for løsningen fast.

På baggrund af en gennemgang af business casen for FBS, er det vederlag kommunerne skal betale for løsningen, blevet fastlagt til 6 kr. pr. borger i kommunen. Antallet af borgere opgøres på underskriftstidspunktet, hvilket for de kommuner, der har været med siden starten af projektet, vil sige tredje kvartal 2012.

Beløbet på de 6 kr. er fastsat på baggrund af projektets samlede omkostningerne til gennemførslen af udbuddet samt udvikling, udrulning, drift og vedligehold af løsningen. I beløbet er indeholdt omkostninger til projekt- og leverandørstyring samt uddannelse og implementering.

I business casen er afsat en pulje til videreudvikling af løsningen på 2 mio. kr. pr år. Som det er angivet i tilslutningsaftalerne mellem kommunerne og KOMBIT er bindingsperioden otte år.

Kommunerne skal begynde at betale for løsningen, efterhånden som de tager den i brug. KOMBIT opkræver vederlaget halvårligt i marts og september.

 

Kontakt

Projektchef
3268 0497