Ændringer i oplysningsskemaet i Mit Sygefravær

På baggrund af en række henvendelser fra kommunerne kommer der nu nogle lettere justeringer i oplysningsskemaet.

Den 1. juni gik den borgervendte selvbetjeningsløsning Mit Sygefravær i drift i alle landets kommuner. I løbet af de seneste tre uger er der oprettet:

  • Underretningsbreve: 61.225 stk. og 1.346 signeret (1.346 sygemeldte har kommenteret arbejdsgivers oplysninger digitalt)
  • Anmodning om sygedagpenge: 7.451 stk. og 1.814 signeret (1.814 sygemeldte har sendt en anmodning digitalt)
  • Oplysningsskema: 18.540 stk. og 5.306 signeret (5.306 har udfyldt dette digitalt)

Ændringer i 300A, 300B og 300C

KOMBIT har modtaget en del henvendelser fra kommuner, der ønsker at få oplyst telefonnummeret på den sygemeldte. For at imødekomme dette, bliver der på blanket 300A nu lavet en hurtig løsning til kommunerne: I 300A ændres overskriften ”Kontaktpersonens e-mail” til ”Oplys dit telefonnummer”, og feltet vil være obligatorisk at udfylde.

For 300B og 300C vil rettelsen først blive foretaget på den anden side af sommerferien, da der på disse blanketter ikke findes et eksisterende felt, som der kan blive ændret i.

Øvrige ændringer

Flere kommuner har desuden efterspurgt, at der på de modtagne blanketter står, hvilken type blanket der er tale om. Dette arbejder vi på kan komme med i en ny release efter sommerferien.

Den 24. juni mødes arbejdsgruppen i Kommunernes Sygedagpengesystem, som sammen med projektet vil evaluere de første tre ugers drift af løsningen. På baggrund af arbejdsgruppens tilbagemeldinger vil vi se på behovet for yderligere ændringer i senere releases.