Ændringer i Mit Sygefravær den 4. februar 2017

Den 4. februar releases en række ændringer i Mit Sygefravær. Blandt andet bliver det nu muligt at læse tekster og udføre opgaver på engelsk i løsningen.

Den 4. februar 2017 kommer næste release i Mit Sygefravær. Med releasen implementeres følgende ændringer:

  • Mit Sygefravær får en engelsk version, så det bliver muligt for borgere at læse tekster og udføre opgaver på engelsk
  • Det bliver muligt for borgere at raskmelde sig i løsningen
  • Med en opgavetæller og visning af gennemførelsesgrad bliver det lettere for borgerne at følge med i, hvornår opgaverne i Mit Sygefravær er løst og sendt til kommunen
  • Supporten får mulighed for at slette opgaver i Mit Sygefravær i de tilfælde, hvor sagen er annulleret af arbejdsgiver.

Læs mere om releasen nedenfor.

Engelsk version af Mit Sygefravær
Det har længe været et ønske at gøre det lettere for ikke-dansktalende borgere at benytte Mit Sygefravær, som indtil nu kun har været tilgængelig på dansk. Med releasen den 4. februar 2017 bliver det muligt for borgerne at vælge sprog, så Mit Sygefravær kan tilgås på både dansk og engelsk. Det vil sige, at borgerne for eksempel kan vælge at få vist en engelsk version af Hjælpemenuen, anmodningen om sygedagpenge og oplysningsskemaet.

Den besvarelse (pdf), der sendes til kommunen via sikker mail, vil fortsat være dansk, dog med undtagelse af fritekstfelterne, som altid sendes i det sprog, borgeren har skrevet i.

Mulighed for at raskmelde sig i Mit Sygefravær
Med releasen bliver det muligt for borgerne at sende en raskmelding til kommunen via Mit Sygefravær. På forsiden tilføjes (ved siden af fanen ”Mit forløb”) en raskmeldingsfane. På denne side kan borgeren vælge det/de relevante arbejdsforhold og indtaste dato for sidste sygefraværsdag.

Raskmeldingsfanen vises kun i de tilfælde, hvor borgeren har mindst ét sygefraværsforhold, som er kendt i Mit Sygefravær.

Opgavetæller og pile med gennemførelsesgrad
For at skabe bedre overblik for borgeren, indføres der en opgavetæller på forsiden af Mit Sygefravær, som viser, hvor mange opgaver borgeren mangler at løse. For eksempel vil det blive tydeligere for en borger, som har udfyldt underretningsbrevet, men ikke anmodningen om sygedagpenge og oplysningsskemaet, at der fortsat er to ventende opgaver. På denne måde hjælpes borgeren til at huske at få løst alle udestående opgaver inden fristen.

Samtidig indføres en såkaldt progressionsbar (visning af gennemførselsgrad), for at sikre at borgeren undervejs i opgaveløsningen kan følge med i, hvor langt han/hun er nået. Helt konkret vil der være en pil for henholdsvis underretningsbrevet, anmodningen om sygedagpenge og oplysningsskemaet. Pilene ligger i forlængelse af hinanden i den rækkefølge opgaverne kommer i. Når man starter sine opgaver, skifter pilene farve fra hvid over til gul til grøn. Dette sker for at indikere, hvilke opgaver der er uløste, hvilke der er i gang, og hvilke der er løst.

Supporten kan fremover slette annullerede sager
Med releasen den 4. februar 2017 bliver det muligt for supporten at slette opgaver i Mit Sygefravær, hvor en sag for eksempel er blevet annulleret af arbejdsgiveren. I disse tilfælde kan kommunen fremover kontakte supporten, hvis en opgave for en konkret borger skal slettes.

Bemærk, at supporten kun har mulighed for at slette opgaver på baggrund af henvendelse fra kommunerne. Hverken arbejdsgiverne eller borgerne kan henvende sig til supporten og bede om at få slettet opgaver. Dette er for at sikre, at ingen opgaver bliver slettet ved en fejl.

Ønsker til ændringer i Mit Sygefravær
KOMBIT forsøger løbende at optimere selvbetjeningsløsningen, bl.a. på baggrund af ønsker fra kommuner og borgere. Ændringer til løsningen samles i releases, og vi udsender løbende nyhedsbreve omkring ændringer og ny funktionalitet i løsningen. Spørgsmål og ændringsønsker kan sendes til mitsygefravaer@kombit.dk

 

Kontakt

Seniorkonsulent / Projektleder
3268 0410