Ændringer i Mit Sygefravær den 26. oktober 2016

Med en ny release i selvbetjeningsløsningen kommer en række ændringer til Mit Sygefravær. Bl.a. bliver det mere overskueligt for de sygemeldte at komme igennem siderne med love og paragraffer.

Den 26. oktober 2016 kommer næste release i Mit Sygefravær. Med releasen implementeres følgende ændringer:

  • Love og paragraffer flyttes frem i borgerens flow, og samles ét sted
  • Kvitteringen efter borgerens godkendelse af arbejdsgiverens/a-kassens oplysninger (UDP) udvides med vejledning om, at borgeren ikke skal underskrive med NemID, hvis han/hun er enig i oplysningerne
  • Fejlteksten ved selvstændiges forsøg på at logge ind med forkert nøglekort, forbedres
  • Fastholdelsesspørgsmålene på oplysningsskemaet bliver obligatoriske
  • Fejlteksterne i Mit Sygefravær gøres mere kontekstnære og letlæselige

Vejledningen for Mit Sygefravær er blevet opdateret, og de ændrede skærmbilleder vil blive tilføjet online serviceværktøjet Selvbetjening.nu
Læs mere om releasen og find den opdaterede vejledning nedenfor.

Love og paragraffer samles og flyttes frem i flowet
KOMBIT har modtaget henvendelser fra nogle kommuner på vegne af borgere, som finder siderne med love og paragraffer meget tunge at komme igennem. Hidtil har det været sådan, at borgeren er blevet præsenteret for lovteksten efter hver opgave, lige inden signering. Med releasen den 26. oktober ændres dette, så borgeren kun skal læse om love og paragraffer én gang i løbet af opgaveløsningen.

Konkret bliver borgeren fremover bedt om at sætte kryds i en checkboks som bekræftelse på, at han/hun har læst de relevante love og paragraffer. Lovteksten åbnes op i en pop-up, som borgeren kan lukke når teksten er læst.

Når først borgeren én gang har bekræftet at have læst lovteksten, vises teksten ikke igen. Hvis eksempelvis en borger bekræfter at have læst oplysningerne, og næste dag vender tilbage til Mit Sygefravær for at løse en opgave, vil borgeren således ikke blive præsenteret for lovteksten igen. Dette gælder dog kun inden for samme sygeforhold. Dvs. bliver borgeren senere syg igen, eller sygemeldes fra endnu et arbejdsforhold, vises lovteksten igen i forbindelse med de nye opgaver.

Ændringen skal gerne medføre, at borgerne finder lovteksten nemmere at komme igennem, og at færre borgere glemmer at signere.

Tilføjelse til kvittering efter arbejdsgiverens/a-kassens oplysninger (UDP)
I forbindelse med borgerens kontrol af arbejdsgiverens/a-kassens oplysninger i Mit Sygefravær, har borgeren mulighed for at skrive en kommentar til oplysningerne, såfremt han/hun ikke er enig. Hvis der afgives en kommentar, skal borgeren underskrive med NemID. Hvis borgeren derimod er enig i oplysningerne, skal han/hun ikke afgive en kommentar og dermed heller ikke underskrive med NemID. Dette forvirrer nogle borgere, som kontakter kommunen og spørger, om opgaven nu også er løst korrekt.

For at undgå denne forvirring tilføjes en tekst på den kvittering som vises, når borgeren har svaret ja til at han/hun er enig i arbejdsgivers oplysninger. Teksten forklarer borgeren, at besvarelsen er sendt til kommunen og at det ikke er nødvendigt at underskrive med NemID, da han/hun er enig i oplysningerne.

Forbedret fejltekst ved login med forkert nøglekort
Når en selvstændig anmelder sit eget sygefravær i NemRefusion, benytter vedkommende sin NemID medarbejdersignatur. Hvis den selvstændige efterfølgende skal løse opgaver i Mit Sygefravær, skal vedkommendes personlige NemID benyttes.

Det skaber forvirring for nogle selvstændige, hvorfor fejlteksten ved login forbedres. Hvis en selvstændig forsøger at logge ind i Mit Sygefravær med medarbejdersignatur, vises følgende fejltekst:

'Du har forsøgt at logge ind i Mit Sygefravær med din NemID medarbejdersignatur. Du skal i stedet bruge dit personlige nøglekort.'

Fastholdelsesspørgsmålene på oplysningsskemaet bliver obligatoriske
På oplysningsskemaet findes følgende fastholdelsesspørgsmål:

  • Hvilke af dine arbejdsopgaver/arbejdsfunktioner er påvirket af sygdommen?
  • Hvor længe har sygdommen påvirket dit arbejde?
  • Er arbejdet forsøgt tilpasset din helbredstilstand?

En del borgere undlader i dag at svare på disse spørgsmål, hvilket besværliggør kommunernes mulighed for at indhente de nødvendige oplysninger til opfølgningssagen. Derfor gøres de tre spørgsmål obligatoriske, således at borgeren ikke kan indsende oplysningsskemaet før de tre spørgsmål er besvaret.

Kontekstnære og forbedrede fejltekster
De fleste felter i Mit Sygefravær er obligatoriske. Hvis borgeren glemmer at svare på et spørgsmål, eller de indtastede oplysninger ikke overholder feltvalideringen, vises i dag en fejltekst øverst på skærmbilledet. Dette ændres, så fejlteksten vises lige under det relevante felt. Cursoren/musen sættes automatisk i det fejlede felt, så borgeren ledes direkte hen til det relevante sted. Ydermere ændres formuleringen af fejlteksterne, så de er mere letlæselige.

Husk at alle skærmbilleder fra Mit Sygefravær kan ses på Selvbetejning.nu
I online serviceværktøjet Selvbetjening.nu, kan medarbejdere i kommunerne se alle felter, faner mv. fra Mit Sygefravær. Ved at benytte serviceværktøjet kan medarbejderen i kommunen nemmere give vejledning, når en borger er gået i stå i Mit Sygefravær. Abonnerer en kommune på Selvbetjening.nu kan værktøjet bruges ubegrænset af samtlige afdelinger og medarbejdere i kommunen. 

Hør derfor din kommunes borgerservice-afdeling, om I har adgang til Selvbetjening.nu eller kontakt Mads Bechgaard – mads@madsogvitus.dk - 28 35 64 67 - eller Vitus Nielsen vitus@madsogvitus.dk - 28 35 64 66 for mere information.

Læs mere om serviceværktøjet her

Opdateret vejledning
Vejledningen for Mit Sygefravær er blevet opdateret med de ovenfor nævnte ændringer. Du finder den opdaterede vejledning her.

Ønsker til ændringer i Mit Sygefravær
KOMBIT forsøger løbende at optimere selvbetjeningsløsningen, bl.a. på baggrund af ønsker fra kommuner og borgere. Ændringer til løsningen samles i releases, og vi udsender løbende nyhedsbreve omkring ændringer og ny funktionalitet i løsningen. Spørgsmål og ændringsønsker kan sendes til mitsygefravaer@kombit.dk

 

Kontakt

Seniorkonsulent / Projektleder
3268 0410