Ændringer i Mit Sygefravær den 26. februar 2016

Med en ny release i selvbetjeningsløsningen kommer der en række ændringer, bl.a. NemSMS og browserkontrol.

Den 26. februar 2016 kommer næste release i Mit Sygefravær. Med releasen implementeres følgende ændringer:
• NemSMS (sms-reminder til sygemeldte om ventende opgaver i Mit Sygefravær)
• Påmindelse på kvitteringer vedr. udfyldelse af oplysningsskemaet
• Tilføjelse af 1. fraværsdag på pdf’er fra Mit Sygefravær
• Mulighed for at skrive uddybende kommentarer vedr. behandling på oplysningsskemaet
• Kontrol af internet browser

De enkelte ændringer er beskrevet mere uddybende nedenfor – Men her er først en venlig reminder fra supporten:

*******
Det er kommunen – ikke den sygemeldte – der skal kontakte supporten
KMD’s tekniske support oplever at få mange henvendelser fra sygemeldte, som ønsker hjælp til opgaveløsningen i Mit Sygefravær. Det er imidlertid kun kommunerne, som supporten har mulighed for at supportere. Sygemeldte, med spørgsmål til Mit Sygefravær, skal kontakte kommunen, og hvis spørgsmålet så er af mere teknisk karakter, er det kommunen som skal kontakte KMD’s support direkte på vegne af den sygemeldte.

Supportens kontaktoplysninger er:
tlf: 44603953 / mail: teknisk-support@mitsygefravaer.dk
Supportens kontaktoplysninger kan også findes i vejledningen om Mit Sygefravær.

*******

NemSMS minder sygemeldte om at overholde fristen

Fra og med den 26. februar 2016 vil det være muligt for sygemeldte at modtage en sms med reminder om ventende opgaver i Mit Sygefravær (fx et ubesvaret oplysningsskema). Hvis den sygemeldte ikke har besvaret alle sine opgaver i Mit Sygefravær på dag 6 (dvs. to dage inden fristen), vil vedkommende modtage en sms med en påmindelse om, at der ligger uafsluttede opgaver i Mit Sygefravær, som skal løses inden fristen. Denne funktionalitet skal være med til at sikre, at de sygemeldte ikke overser opgaver i Mit Sygefravær, og at de husker at indsende og signere besvarelserne inden fristen.
Modtagelse af sms’en kræver, at den sygemeldte er tilmeldt NemSMS. Tilmelding kan ske på borger.dk’s side om NemSMS.

Påmindelse om oplysningsskema på kvitteringer

Når sygemeldte har kommenteret arbejdsgiverens/a-kassens oplysninger eller anmodet om sygedagpenge, kan det ske, at de glemmer at udfylde det efterfølgende oplysningsskema. Derfor tilføjes en påmindelse vedrørende oplysningsskemaet på den kvittering, der kommer efter kontrol af arbejdsgiverens oplysninger eller anmodningen (alt efter, hvilken af disse to opgaver, der kommer umiddelbart inden oplysningsskemaet). Sammen med ovenfornævnte ændring vedr. NemSMS, skal denne ændring gerne være med til at sikre, at færre sygemeldte overser oplysningsskemaet.

Tilføjelse af 1. fraværsdag på pdf’er fra Mit Sygefravær

De sygemeldtes besvarelser i Mit Sygefravær sendes som pdf-fil til kommunen med sikker e-mail. For at sagsbehandlerne hurtigt og nemt kan se, hvilket sygefravær de enkelte dokumenter fra Mit Sygefravær vedrører, tilføjes en linje øverst i alle de pdf-dokumenter (i dokumentets sidehoved), hvori 1. fraværsdag for det konkrete sygefraværsforhold står oplyst. Pdf-dokumenternes sidehoved vil også fortsat indeholde den sygemeldtes navn, CPR-nummer samt relateret NemRefusion-indberetning.

Mulighed for uddybende kommentar vedr. behandling

På oplysningsskemaerne i Mit Sygefravær skal den sygemeldte bl.a. svare på spørgsmål vedrørende eventuel behandling. Der tilføjes et nyt felt, hvori sygemeldte som er i behandling for deres sygdom, kan skrive uddybende kommentarer om behandlingen.

Kontrol af internet browser

Nogle sygemeldte tilgår Mit Sygefravær med en internet browser, som ikke supporteres af Mit Sygefravær. Dette kan give uhensigtsmæssigheder for den sygemeldte - fx funktionalitet, som ikke virker eller som vises forkert - samt unødige opkald til kommunen. Derfor indføres såkaldt Browser Detection i Mit Sygefravær, også kaldet en ”sort-liste” over, hvilke browser-versioner der kan medføre uhensigtsmæssigheder i forbindelse med brug af Mit Sygefravær. Sygemeldte, som forsøger at tilgå Mit Sygefravær med en usupporteret browser, vil blive mødt af en popup-besked med vejledning om at hente en supporteret browser.

 

Kontakt

Seniorkonsulent / Projektleder
3268 0410