Ændringer i Mit Sygefravær den 21. april 2018

I den kommende release på Mit Sygefravær følger automatisk sletning af annullerede opgaver samt en fejlrettelse.

Den 21. april 2018 kommer næste release i Mit Sygefravær. Med releasen implementeres følgende ændringer:

  • Opgaver i Mit Sygefravær slettes automatisk, når en indberetning annulleres i NemRefusion
  • Fejl vedrørende arbejdsgiverens svar på de tre fastholdelsesspørgsmål rettes

Annullerede opgaver slettes automatisk
Når en arbejdsgiver, a-kasse eller selvstændig annullerer en indberetning i NemRefusion, har det hidtil været en manuel opgave for supporten (på baggrund af en henvendelse fra kommunen) at gå ind og slette de tilknyttede opgaver i Mit Sygefravær. Med releasen den 21. april automatiseres denne proces, således at Mit Sygefravær automatisk sletter de opgaver, der knytter sig til den annullerede indberetning.

Fremover vil det derfor ikke længere være nødvendigt for kommunen at kontakte supporten, når en indberetning er annulleret i NemRefusion, da borgerens opgaver i Mit Sygefravær automatisk fjernes.

For at undgå forvirring af borgeren, vil borgeren modtage en besked i Mit Sygefravær, hvis en eller flere opgaver er blevet slettet. Konkret vil beskeden blive vist på tidslinjen under overskriften ”Modtaget fra Kommunen”.

Hvis borgeren er tilmeldt sms-reminderen fra Mit Sygefravær, vil sms’en ligeledes blive deaktiveret.

Fejlrettelse vedrørende fastholdelsesspørgsmålene i oplysningsskemaet
Når en arbejdsgiver anmelder et sygefravær i NemRefusion, har arbejdsgiveren mulighed for at svare på følgende tre fastholdelsesspørgsmål omkring sygdommens påvirkning af arbejdet:

1)      Hvilke arbejdsfunktioner er påvirket af sygdommen?

2)      Er arbejdet forsøgt tilpasset den sygemeldtes tilstand?

3)      Hvor længe har sygdommen påvirket arbejdet?

Arbejdsgiverens svar på disse spørgsmål bliver vist på borgerens oplysningsskema i Mit Sygefravær. Siden sidste release har der imidlertid været en fejl i overførslen af arbejdsgiverens svar fra NemRefusion til Mit Sygefravær som medførte, at svarene blev vist i forkert rækkefølge i oplysningsskemaet. Med releasen bliver denne fejl rettet. Vi beklager de gener det måtte have givet.

Ønsker til ændringer i Mit Sygefravær
KOMBIT forsøger løbende at optimere selvbetjeningsløsningen, bl.a. på baggrund af ønsker fra kommuner og borgere. Ændringer til løsningen samles i releases, og vi udsender løbende nyhedsbreve omkring ændringer og ny funktionalitet i løsningen.

Spørgsmål og ændringsønsker kan sendes til mitsygefravaer@kombit.dk.

 

Kontakt

Seniorkonsulent / Projektleder
3268 0410