Ændringer i Mit Sygefravær den 11. juni 2016

Med en ny release i selvbetjeningsløsningen kommer to ændringer til Mit Sygefravær. Bl.a. vil der fremover blive sendt svar til kommunen, når den sygemeldte svarer nej til at anmode om sygedagpenge.

Den 11. juni 2016 kommer næste release i mit Sygefravær. Med releasen implementeres følgende ændringer:

  • Kommunen modtager svar, når borgeren ikke ønsker at anmode om sygedagpenge
  • Den sygemeldte mindes om udfyldelse af anmodning og oplysningsskema efter besvarelse af underretningsbrevet

Derudover er Mit Sygefravær netop nu ved at blive lagt på det online serviceværktøj Selvbetjening.nu. Læs mere om dette og om releasen nedenfor.

Svar til kommunen når borgeren ikke ønsker at anmode

Der sendes i dag ikke besked til kommunen, hvis borgeren i Mit Sygefravær svarer, at vedkommende ikke ønsker at anmode om sygedagpenge. Det er uhensigtsmæssigt, da kommunen i disse tilfælde ikke orienteres om, at der ikke skal sendes en partshøring til borgeren.

Med releasen ændres dette, så kommunen også modtager besked fra Mit Sygefravær, når en sygemeldt har svaret nej til at anmode om sygedagpenge. Svarende til hvad der i dag gælder, når en sygemeldt svarer ja til at anmode, vil kommunen således fremover modtage en sikker mail med kopi af borgerens svar, når vedkommende har svaret nej. Titlen på emnefeltet i mailen til kommunen vil være ”(DDMMÅÅ) Nej til Anmodning i Mit Sygefravær”, hvor DDMMÅÅ er de første seks cifre i borgerens CPR-nummer.

Påmindelse om anmodning og oplysningsskema efter besvarelse af underretningsbrevet

Nogle sygemeldte glemmer at fortsætte til anmodningen, når de har kontrolleret arbejdsgiverens/a-kassens oplysninger (UDP’en) i Mit Sygefravær. For at afhjælpe denne udfordring tilføjes en tydelig tekst på kvitteringen efter UDP’en, hvori den sygemeldte bliver mindet om, at vedkommende ikke er færdig med opgaveløsningen, før anmodningen også er udfyldt. Er der tale om en sygemeldt, som både skal udfylde en anmodning og et oplysningsskema, vil den sygemeldte blive mindet om begge opgaver.

Skærmbilleder fra Mit Sygefravær lægges på Selvbetjening.nu

KOMBIT har løbende modtaget henvendelser fra kommuner med ønske om bedre mulighed for at guide borgerne i gennem opgaveløsningen i Mit Sygefravær. Derfor oprettes Mit Sygefravær på siden Selvbetjening.nu. På Selvbetjening.nu vil sagsbehandleren bl.a. kunne finde skærmbilleder fra Mit Sygefravær, samt en trin-for-trin guide til selvbetjeningsløsningen inklusiv forklaringer til relevante felter og knapper i løsningen.

Oprettelsen af Mit Sygefravær på Selvbetjening.nu sker ikke som en del af releasen den 11. juni 2016. KOMBIT udsender en nyhed, så snart Mit Sygefravær er klar på siden, men undersøg gerne allerede nu, om I har adgang til Selvbetjening.nu. I alt 84 kommuner har i dag adgang, men I mange kommuner er adgangen forankret i Borgerservice. Så hør evt. jeres Borgerservice, om de har adgangsoplysningerne.

Læs evt. mere om Selvbetjening.nu her.  

 

Kontakt

Seniorkonsulent / Projektleder
3268 0410