Ændringer i materiale for Kommunernes Ydelsessystem

Kontanthjælpsreformen har medført ændringer i materialet vedrørende lovgivning og beregningsregler.

Projekt Kommunernes Ydelsessystem offentliggør nu reviderede underbilag om lovgivning og beregningsregler. Underbilaget er opdateret med de ændringer, Kontanthjælpsreformen har medført. Beskrivelserne i den nye version tager udgangspunkt i lovgivningen, som den vil se ud pr. januar 2014, dog undtaget ændringerne vedrørende særlig støtte jf. LAS § 34, idet der fortsat afventes ny bekendtgørelse herom.

I det reviderede materiale er de største ændringer:

  • Tilføjelse af revalideringsydelse
  • Ændringer som følge af Kontanthjælpsreformen (undtaget særlig støtte jf. LAS § 34)

Beskrivelserne indeholder dermed ledighedsydelse, revalideringsydelse, uddannelseshjælp og kontanthjælp.

Se materialet her.