FLIS viser effektiviseringsgevinster på skoleområdet

På årets "KØF"-konference blev der uddelt to publikationer med nøgletal fra bl.a. FLIS.

I forbindelse med det årlige KommunalØkonomisk Forum - KØF - har KL udgivet en publikation, der giver en status på effektiviseringsarbejdet i kommunerne og påpeger områder, hvor der stadig kan være penge at hente.

Kommunernes effektiviseringsarbejde har gjort det muligt at gennemføre væsentlige udgiftsreduktioner, men der vil fortsat være ambitiøse krav til effektivisering.

På basis af blandt andet FLIS-tal udpeger rapporten skoleområdet som et sted, der i disse år gennemgår en markant udvikling, og hvor der stadig er potentiale for effektiviseringer. Du kan læse hele pjecen her.

Nøgletal for danske kommuner

På KØF uddelte KL også ”Brug nøgletal i styringen - Kend din kommune” med centrale styringsnøgletal for alle Danmarks kommuner. Publikationen er udarbejdet med anvendelse af FLIS-tal og giver en aktuel temperaturmåling på udvalgte kommunale økonomi- og serviceområder.

Publikationen kan f.eks. anvendes i den kommende budgetproces, og der er for de enkelte områder en række spørgsmål, der kan drøftes i den enkelte kommune.

FLIS-kommuner vil kunne grave dybere i tallene og udføre yderligere analyser i FLIS.