NemRefusion

NemRefusion har siden 2010 gjort det nemmere for landets virksomheder og a-kasser at indberette og søge om syge- og barselsdagpenge samt refusion for løntilskud og fleksjob.

NemRefusion er en af Danmarks største selvbetjeningsløsninger, der hvert år sender mere end 2,7 mio. indberetninger til kommunerne og Udbetaling Danmark. Løsningen er obligatorisk at benytte til indberetning og anmodning om refusion af syge- og barseldagpenge samt løntilskud og voksenlærling.

Via NemRefusion kan arbejdsgivere, selvstændige og a-kasser let og hurtigt anmelde og anmode om refusion af syge- og barseldagpenge samt refusion i forbindelse med medarbejdere ansat i løntilskud, fleksjob, mentorfunktion og voksenlærling. Kommunerne kan automatisk hente indberetningerne direkte ind i deres fag- og ESDH-systemer.

NemRefusion er gratis at anvende for virksomheder, selvstændige og a-kasser. Adgang til løsningen sker med MitID og foregår via Virk.dk eller direkte via virksomhedernes løn-, HR- og fraværssystemer.

Selvbetjening for sygemeldte borgere er ligeledes obligatorisk og sker via Mit Sygefravær.

NemRefusion 3.0
I efteråret 2020 blev NemRefusion sendt i genudbud, cirka 10 år efter løsningen første gang blev lanceret. Da den kørende løsning er baseret på ældre teknologi, blev det besluttet, at der skulle udvikles et helt nyt og tidssvarende NemRefusion 3.0.

I maj 2021 skrev KOMBIT kontrakt med Edora A/S, som står for udvikling og fremadrettet drift af NemRefusion 3.0. Den nye løsning vil ikke alene kunne håndtere de samme lovmæssige opgaver som det eksisterende NemRefusion, men har også et øget fokus på brugervenlighed og driftsstabilitet.

Som led i at sikre en gnidningsfri og kontrolleret idriftsættelse af NemRefusion 3.0, er det blevet besluttet, at et udvidet testforløb op imod Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD) og Udbetaling Danmarks Barselssystem (UDKBA), som NemRefusion integrerer til, pågår i første halvår af 2023. Herefter påbegynder pilotdriftsfasen, hvor det færdigudviklede og -testede NemRefusion 3.0 sættes i drift med adgang for udvalgte pilotvirksomheder.

Det forventes, at NemRefusion 3.0 vil blive sat endeligt i drift i efteråret 2023.

Læs mere på NemRefusion.dk og tilmeld dig informationsmails m.m. her.

Hvis du som ansat i en kommune ønsker at holde dig opdateret om nyt fra NemRefusion og Mit Sygefravær, kan du også tilmelde dig vores nyhedsbrev for Arbejdsmarked- og beskæftigelsesområdet her.

 

Kontakt

Seniorkonsulent / Projektleder
3268 0410

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte projektet på: nemrefusion@kombit.dk

Supporthenvendelser kan rettes til KMD på: 
Mail: support@nemrefusion.dk
Tlf: 4460 7213