Tidsplan for projekter på monopolområdet

Her kan du se KOMBIT og ATP's fælles tidsplan for monopolbrudsprojekterne.

Oversigten kan downloades via link neden for og viser den seneste tidsplan for KOMBITs projekter under monopolområdet; Støttesystemerne, SAPA, Kommunernes Ydelsessystem og Kommunernes Sygedagpengesystem. Den viser ligeledes de foreløbige tidsplaner for ATP's udbud Barseldagpenge, Pension, Familieydelse og Boligstøtte. Endelig fremgår der på side to af oversigten tidsplaner for de øvrige projekter, som tilsammen er med til at konkurrenceudsætte KMD's eksisterende monopolløsninger.

Bemærk at spørgsmål til ATP's udbud for Barselsdagpenge, Pension, Familieydelse og Boligstøtte skal rettes direkte til ATP.

Se og download den fulde tidsplan fra den 27. september 2021:
Tidsplan for monopolbrudsprojekter.
 
De tidligere tidsplaner fra 2015 og frem er tilgængelige via disse links.

For et samlet overblik over tidsplaner for alle KOMBIT-projekter henvises til porteføljeoversigten.

 

Kontakt

Projektdirektør / CIO
3334 9435