KIGO: Kommunernes opgave- og opfølgningsværktøj

På denne side kan du læse om værktøjet KIGO.

***Bemærk at KOMBIT i 2018 har udskiftet KIGO med værktøjet KLIK, som vi nu stiller til rådighed for kommunernes implementering. Læs mere om KLIK her.***

KIGO er et værktøj til at udstille opgaver, som skal løses i et eller flere projektforløb. Kommunernes projekt- og programledere kan få et overblik over de opgaver, som kommunerne skal løse for at implementere fx KSD, KY og SAPA. Der tilføjes løbende opgaver til KIGO, og KOMBIT orienterer kommunerne, når der er nyt.

KOMBIT stiller KIGO til rådighed for kommunerne for at imødekomme et ønske om et værktøj til at understøtte den lokale implementering. Bemærk at kommunerne ikke kan lægge egne projekter ind i KIGO.

Hvem har adgang til KIGO?

KIGO er en browserbaseret løsning, som tilgås her, og kræver et personligt login. KOMBIT har oprettet kommunernes projektledere og programledere som brugere. Disse er bl.a. ansvarlige for at oprette brugere lokalt i kommunen, uddelegere opgaver til disse og løbende følge op på opgaveløsningen.

Andre interesserede kan få overblik over KIGO-opgaverne i KOMBITs dokumentbibliotek under ’KIGO-opgaver’.

Hvordan følger KOMBIT op over for kommunernes opgaveløsning?

KOMBIT har i dialog med kommunerne fastlagt et koncept for, hvordan KOMBIT skal følge fremdriften i kommunernes implementeringsindsats. Målsætningen med opfølgningen er at understøtte en succesfuld implementering af monopolbrudsløsningerne i hver enkelt kommune ved at udvise rettidig omhu, der giver mulighed for at forebygge kritiske problemer ved udrulningen af løsningerne til alle kommuner.

Du kan læse mere om opfølgningen i dette dokument, som også findes i dokumentbiblioteket for implementeringen af monopolbruddet (under menupunktet 'Vejledningsmateriale KIGO').

Hvor kan jeg læse mere om KIGO?

Du finder information introduktionsmateriale til KIGO, information om support til KIGO og andet relevant materiale på denne side.

Hvilken support kan jeg få til KIGO?

Hvis du har brug for teknisk hjælp til KIGO kan du skrive til KIGOredaktionen@kombit.dk.

Ved spørgsmål om projekterne og implementeringsopgaverne kan du gå ind på KOMBITs hjemmeside, hvor projekterne har deres egne sider med diverse materiale, FAQ’erer mv. Hvis du stadig ikke finder svar på dit spørgsmål, kan du sende en mail til projekternes postkasser: ksd@kombit.dk, ky@kombit.dk, sapa@kombit.dk, stoettesystemerne@kombit.dk og mbprogrammet@kombit.dk.

 

Kontakt

Senior it-konsulent
3334 9499