Fem leverandører prækvalificeret på projekt Køreprøvebooking

KOMBIT har nu fundet de fem leverandører, der er udvalgt til at afgive tilbud på Køreprøvebooking.

KOMBIT har nu afsluttet prækvalifikationsvurderingen på projekt Køreprøvebooking. Fem virksomheder er udvalgt til at afgive tilbud:

  • CGI Danmark A/S
  • EG A/S
  • J.H. Schultz A/S
  • Knowledge Cube A/S
  • NNIT

Alle virksomheder, der har budt ind er blevet orienteret via EU-Supply. KOMBIT forventer at kunne underskrive kontrakt med en leverandør på Køreprøvebooking inden sommerferien 2015.