Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD)

Løsningen automatiserer sagsbehandling og udbetaling af sygedagpenge.

Etableringen af Kommunernes Sygedagpengesystem var en del af udbudsplanen for monopolområdet, hvor KOMBIT konkurrenceudsatte it-understøttelsen på området.

KSD erstatter "KMD Dagpenge" og "KMD E-dagpenge" og gik i drift i alle 98 kommuner den 3. juni 2020. Løsningen automatiserer sagsbehandling og udbetaling af sygedagpenge og sørger for den tilhørende bogføring i kommunernes økonomisystemer. 

Som en del af KSD-løsningen er der blevet udviklet en borgervendt selvbetjeningsløsning, “Mit Sygefravær”, som er bindeled mellem anmeldelserne i NemRefusion og ydelseskontoret i kommunerne. "Mit Sygefravær" gik planmæssigt i luften i juni 2015 og varetages i regi af NemRefusion.

Kommunernes Sygedagpengesystem er en del af monopolbruddet, som bl.a. også består af projekterne Kommunernes Ydelsessystem, Sagsoverblik/Partskontakt, Støttesystemerne og Serviceplatformen.

 

Kontakt

Projektchef

Kontakt

Du kan kontakte projektet via ksd@kombit.dk.