Kommunal involvering

KSD er organiseret med tæt og løbende involvering af kommunerne igennem forskellige grupper og netværk.

For at sikre et højt vidensniveau indhenter KOMBIT kontinuerligt input fra fagspecialister og ledere fra kommunerne. Projektet er organiseret med en styregruppe og en faggruppe, som begge består af kommunale repræsentanter, der på forskellige niveauer løbende bidrager til den fortsatte udvikling af KSD. Der er desuden etableret otte netværksgrupper på tværs af landet, som har til formål at skabe dialog og erfaringsudveksling kommunerne imellem samt skabe rum for drøftelse af videreudvikling af KSD. Repræsentanterne i styregruppen og faggruppen er udpeget af medlemmerne i deres respektive netværksgruppe.

Du kan på denne side læse mere om de forskellige grupper og netværk:

Styregruppen

Der er etableret en styregruppe, hvor medlemmerne er specialister med stort forretningskendskab. Styregruppens opgave er at træffe alle væsentlige beslutninger i forbindelse med KSD-løsningen med fokus på kommunernes og brugernes behov. KOMBITs bestyrelse har det formelle ansvar for løsningen, hvorfor styregruppens arbejde sker på baggrund af denne bestyrelses overordnede beslutninger.

Styregruppen har ansvar for følgende aktiviteter og områder:

 • Fastlægge overordnede retningslinjer for projektet/KSD-løsningen
 • Føre tilsyn med projektets/KSD-løsningens udvikling – herunder træffe beslutninger vedr. prioriteringer
 • Understøtte og føre tilsyn med den kommunale gevinstrealisering
 • Rådgive KOMBIT vedr. forretningsspørgsmål og prioritering
 • Rådgive KOMBIT vedr. leverandørstyring
 • Rådgive og føre tilsyn med KOMBIT vedr. driftsøkonomi (det endelige økonomiske ansvar for projektet ligger hos KOMBITs projektejer)
 • Risikoejerskab og interessenthåndtering
 • Koordinere med tilgrænsende projekter og aktiviteter

Styregruppens opgaver skal varetages ud fra de rammer, som projektet er underlagt:

 • Lovgivning og myndighedsansvar
 • Fælleskommunale beslutninger og strategier
 • KOMBITs gældende praksis for it-projekter
 • Projektet/KSD-løsningen skal være økonomisk selvbærende

Styregruppen består af følgende medlemmer, som hver er udpeget af deres respektive netværksgruppe:

Netværksgruppe 1

Susanne Nielsen, Glostrup Kommune 

Netværksgruppe 2 Sanne Nielsen, Haderslev Kommune 

Netværksgruppe 2 – suppleant

Helle Damkær Hansen, Kolding Kommune 

Netværksgruppe 3

Helle Guldager, Slagelse Kommune 

Netværksgruppe 4 Vakant

Netværksgruppe 5

Dorthe Vang Kristensen, Københavns Kommune 

Netværksgruppe 6

Anja Lindekilde Rasmussen, Kerteminde Kommune

Netværksgruppe 7

Marianne Larsen-Jensen, Hedensted Kommune 

Netværksgruppe 8

Vakant

Herning Kommune

Poul Venø (IT og digitalisering)

KOMBIT

Poul Ditlev Christiansen (Formand)

KOMBIT

Charlotte Aakerlund

KOMBIT

Jakob Volmer

KL

Kristina Bendixen

Klik her for at læse kommissoriet fra Styregruppen.

 

Faggruppen

Faggruppen sikrer kommunal involvering i videreudviklingen af KSD med fokus på kommunernes, virksomhedernes og borgernes behov. Faggruppens opgave er således at yde faglig rådgivning/sparring til KOMBIT, kvalitetssikre ændringsønsker, foreslå prioriteringer og indstille ændringsønsker til styregruppen. 

Faggruppen har ansvar for følgende aktiviteter og områder:

 • Bistå KOMBIT med faglige rådgivning ifm. behandling og prioritering af ændringsforslag
 • Drøftelser af lovgivning og konkretisering af evt. ændringer til KSD-løsningen afledt heraf
 • Kvalitetssikring af lovudredning
 • Kvalitetssikring af forretningskrav til løsningen

Faggruppens opgaver skal varetages ud fra de rammer, som projektet er underlagt:

 • Lovgivning og myndighedsansvar
 • Fælleskommunale beslutninger og strategier
 • KOMBITs gældende praksis for it-projekter
 • Projektet/KSD-løsningen skal være økonomisk selvbærende

Faggruppen består af følgende medlemmer, der hver repræsenterer en netværksgruppe:

Netværksgruppe 1 Vivi Jakobsen, Høje-Taastrup Kommune

Netværksgruppe 2

Britta Hansen, Vejen Kommune 

Netværksgruppe 2
Suppleant 
Chanette Schødt Culmsee, Sønderborg Kommune

Netværksgruppe 3

Dorthe Berg, Næstved Kommune 

Netværksgruppe 4

Heidi Gøhler, Frederikssund Kommune 

Netværksgruppe 5

Karina D. Hansen, Københavns Kommune 

Netværksgruppe 5

Christina Persson, Københavns Kommune 

Netværksgruppe 6

Lone Broberg, Assens Kommune 

Netværksgruppe 6

Charlotte Ring-Andersen, Faaborg-Midtfyn Kommune 

Netværksgruppe 7 

Tina Mærsk Greve, Herning Kommune 

Netværksgruppe 8

Vakant

KOMBIT

Mette Schwebs

KOMBIT

Brian Perri

Klik her for at læse kommissoriet fra faggruppen.
 

Netværksgrupper

Som led i at involvere landets kommuner har KSD-projektet oprettet otte kommunale netværksgrupper, der er sat sammen ud fra eksisterende digitaliseringsfællesskaber om KOMBIT-projekter samt ud fra geografisk placering og størrelse. Fordelingen stræber efter, at der som udgangspunkt er repræsenteret 12 kommuner i hver gruppe, hvoraf netværksgruppe 5 er sammensat af de største kommuner, der ikke indgår i et andet eksisterende fællesskab. 

Formålet med netværksgrupperne er at skabe dialog og erfaringsudveksling kommunerne imellem samt skabe rum for drøftelse af videreudvikling af KSD. Hver netværksgruppe har udvalgt et medlem til at repræsentere dem i henholdsvis KSD’s styregruppe og faggruppe. Repræsentanten har ansvar for at viderebringe informationer, viden, ønsker og behov.

Det er frivilligt for netværksgrupperne, hvor ofte og hvordan de vælger at mødes og indgå i dialog.

Netværksgrupperne fordeler sig således:

Netværksgruppe 1

Albertslund Kommune

Bornholm Kommune

Brøndby Kommune

Dragør Kommune

Faxe Kommune

Glostrup Kommune

Herlev Kommune

Hvidovre Kommune

Høje-Taastrup Kommune

Ishøj Kommune

Rødovre Kommune

Solrød Kommune

Vallensbæk Kommune

Netværksgruppe 2

Billund Kommune

Fanø Kommune

Fredericia Kommune

Haderslev Kommune

Kolding Kommune

Middelfart Kommune

Sønderborg Kommune

Tønder Kommune

Varde Kommune

Vejen Kommune

Aabenraa Kommune

Netværksgruppe 3

Greve Kommune

Guldborgsund Kommune

Holbæk Kommune

Kalundborg Kommune

Køge Kommune

Lejre Kommune

Lolland Kommune

Næstved Kommune

Odsherred Kommune

Ringsted Kommune

Roskilde Kommune

Samsø Kommune

Slagelse Kommune

Vordingborg Kommune

Netværksgruppe 4

Allerød Kommune

Ballerup Kommune

Egedal Kommune

Fredensborg Kommune

Frederikssund Kommune

Furesø Kommune

Gribskov Kommune

Halsnæs Kommune

Helsingør Kommune

Hillerød Kommune

Hørsholm Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune

Sorø Kommune

Stevns Kommune

Tårnby Kommune

Netværksgruppe 5

Esbjerg Kommune

Frederiksberg Kommune

Gentofte Kommune

Gladsaxe Kommune

København Kommune

Odense Kommune

Rudersdal Kommune

Silkeborg Kommune

Vejle Kommune

Viborg Kommune

Aalborg Kommune

Aarhus Kommune

Netværksgruppe 6

Assens Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune

Kerteminde Kommune

Langeland Kommune

Nordfyns Kommune

Nyborg Kommune

Svendborg Kommune

Ærø Kommune

Netværksgruppe 7

Favrskov Kommune

Hedensted Kommune

Herning Kommune

Holstebro Kommune

Horsens Kommune

Ikast-Brande Kommune

Norddjurs Kommune

Odder Kommune

Randers Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune

Skanderborg Kommune

Syddjurs Kommune

Netværksgruppe 8

Brønderslev Kommune

Frederikshavn Kommune

Hjørring Kommune

Jammerbugt Kommune

Lemvig Kommune

Læsø Kommune

Mariagerfjord Kommune

Morsø Kommune

Rebild Kommune

Skive Kommune

Struer Kommune

Thisted Kommune

Vesthimmerlands Kommune

 

Kontakt

Chefkonsulent / Implementering
2066 6252