Snitflader - ændringer og nyheder

Følg med i ændringer og nyheder om kommende snitflader.

Alt materiale om kommende snitflader er samlet i KDI's dokumentbibliotek.

Snitflader vil løbende blive konkretiseret, dokumenteret og gjort tilgængelige i dokumentbiblioteket.

KOMBIT anbefaler, at leverandører holder sig orienteret om planerne for den enkelte snitflade, ved at tilmelde sig KDIs nyheder om releases. Du kan tilmelde dig her.

På denne side kan du følge med, når der sker ændringer i materialet. Hvis du vil have tilsendt en notifikation pr. mail, når der sker ændringer, kan du tilmelde dig vores notifikationsservice. Indtast din mailadresse i boksen til højre, så vil du fremover modtage notifikationer.

Notifikationerne vedrører alle dokumenter i dokumentbiblioteket, men det vil være beskrevet, hvilke dokumenter ændringerne omhandler.

Arkiv

Arkiv over tidligere opdateringer inden for Tidsplan, Integrationsbeskrivelser og Klassifikation

Tidsplan - tilmeld dig KDIs nyheder om releases
12.06.2019: Information om kommende integrationer

Hvis du ønsker information om hvornår kommende integrationer bliver tilgængelige, så tilmeld dig KDIs nyheder om releases her.

Du kan se de kommende integrationer i KDIs dokumentbibliotek her.

Integrationsbeskrivelse - opdateret den 13. august 2019
13.08.2019: Integrationspakke opdateret

Følgende opdateringer er sket den 08. juli 2019:

ØiR snitfladen DEBITOR: SF1590_B_01_V3:

Er nu tilgængelig i serviceplatformens exttest miljø. Derfor er dokumentationen flyttet fra 'Kommende integrationer' til 'Service- og Ydelseskatalog'. Dokumentationen findes nu her.

ØiR snitfladen DEBITOR: SF1590_B_02_V3:

Er nu tilgængelig i serviceplatformens exttest miljø. Derfor er dokumentationen flyttet fra 'Kommende integrationer' til 'Service- og Ydelseskatalog'. Dokumentationen findes nu her.

ØiR snitfladen DEBITOR: SF1590_B_03_V3.

Integrationspakken er omdøbt fra IP1590_B_03_V3 til SF1590_B_03_V3.

Justeringer er gennemført for følgende områder:

- Informationsmodel opdateret til nyeste version.

- Servicebeskrivelse for beskedtype FordringTilIndbetaling opdateret med nyt objekt i beskedkuverten.

- Servicebeskrivelse for DebitorIndbetalingAfsend opdateret med ny valideringsmodel ifm. genfremsendelse og en mindre række forsimplinger af XSD'en.

Du finder versionshistorikken her (2019-07-08).
Opdaterede dokumenter findes i listen med integrationsbeskrivelser.

08.07.2019: Integrationsbeskrivelse og bilag opdateret

Beskedfordeler integrationsbeskrivelser er opdateret under Servicekatalog (integrationer SF1460_A, SF1460_B, SF1460_C, SF1460_D, SF1460_E).
Dokumentationsopdateringen kommer på baggrund af støttesystem release STS2019-06 (21.-22. juni 2019), med følgende forretningsmæssige indhold:

A: Rapportering til KOMBIT

Der dannes hver måned følgende rapporter, der vil indgå i KMD’s rapportering til KOMBIT:

 • Begrundelse for opbevaringstider
 • Statistik over dueslagenes puls
 • Statistik over modtagne beskeder fra Afsendersystemer
 • Statistik over fordeling af beskeder til Modtagersystemer

B: Automatisk oprydning i Dueslag

Der er introduceret ny funktionalitet, der automatisk ryder op i Anvendersystemernes beskeder efter en given periode. Der kan opsættes individuelle grænser for de tre mapper Dueslag, kopikø og fejlkø. Beskeder i Dueslag og fejlkø kan maksimalt opbevares i 30 dage

C: Masseeksport og import af Dueslag

 • For at lette eksport af Dueslag fra intern test til produktionsmiljøet er der nu mulighed for at vælge flere Dueslag for et Anvendersystem og foretage en samlet eksport og efterfølgende import
 • Med muligheden for at importere flere Dueslag i én arbejdsgang bliver der også åbnet for, at udviklere selv kan danne et script til import.

 

D: Fejlrettelser/forbedringer

 • Fejlhåndtering forbedret i de tilfælde, hvor en beskedtype ændrer status samtidigt med at beskeder af denne type er ved at blive distribueret

Muligt at importere et Dueslag uden mail-adresse til advisering omkring kapacitetsoverskridelse

Du finder versionshistorikken her (2019-07-08).
Opdaterede dokumenter findes i listen med integrationsbeskrivelser.

07.06.2019: Integrationspakke opdateret

Justering i ØiR DEBITOR snitflade 1590B v 3.9
(SF1590_B_02_V3 - Integrationspakke til Afsend DebitorForespørgsel v3.9)

Ændringen består af følgende:

Web service DebitorForespørgselAfsend v1.1 er rettet for to formatfejl:
- DebitorkontoSpecifikationVærdiTest er rettet til tekstformat
- Nedregulering, antal enheder kan nu angives med negativ værdi
- Validering for genfremsendelse og parallel håndtering er fjernet, da de ikke er relevant for servicen

Informationsmodellen er rettet tilsvarende.
IP1590 er rettet til SF1590.

Du finder versionshistorikken her (2019-06-07).
Opdaterede dokumenter findes i listen med integrationsbeskrivelser.

 

27.06.2019: Integrationsbeskrivelse og bilag opdateret

Integrationsbeskrivelse til SF1690 er offentliggjort under Servicekatalog. Bilagstypen KTY og muligheden for at sende rettelser til eksisterende sanktioner udgår.

Du finder versionshistorikken her (2019-06-27).
Opdaterede dokumenter findes i listen med integrationsbeskrivelser.

04.06.2019: Integrationsbeskrivelse opdateret

Der er opdateret dokumentation for SF1610 og SF2601.

 • SF1610: Integrationsbeskrivelse til SF1610 - STAR DFDG Bevillinger v.2.3.1 er offentliggjort under ”Service- og ydelseskataloger”. Integrationen er opdateret med beskrivelse af dataspecifikation og fejlhåndtering for servicen udstillet på Serviceplatformen.
 • SF2601: Integrationsbeskrivelse til SF2601 - Pensionsudbetaling under administration v.0.0.4 er offentliggjort under ”Kommende integrationer”. Det er lavet en mindre ændring i integrationen, som gør det muligt at kvittere for modtagelsen af udbetalingsfiler uden udbetalinger.

Du finder versionshistorikken her (2019-06-04).

22.05.2019: Integrationspakke opdateret

OPDATERING AF SNITFLADEDOKUMENTATION: SF1590_B_01_V3.9

Der er  konstateret forkert angivelse af formatet for DebitorkontoSpecifikationVærdiTekst og FordringNedreguleringEnhedsoplysningAntal under servicen DebitorRegistreringAfsend v1.1.

Dette er korrigeret med nærværende release, som samtidig indeholder en ny fejlkode til brug ifm. OpkrævningAnmodning.

Releasen indeholder revideret WSDL for servicen DebitorRegistreringAfsend v1.1 med tilhørende opdateret informationsmodel.

Du finder versionshistorikken her (2019-05-22).
Opdaterede dokumenter findes i listen med integrationsbeskrivelser.

16.05.2019: Integrationspakke opdateret

OPDATERING AF SNITFLADEDOKUMENTATION: SF1590_B_01_V3.9 – Afsend debitorregistrering:  SERVICEBESKRIVELSE

Servicebeskrivelsen er justeret med følgende:

 • Valideringsregler er opdateret
 • Forretningssvar er tilpasset til en debitorregistrering
 • Genfremsendelse af tidligere tilsende svar er specificeret
 • Nye WSDL'er for de to services
 • Servicebeskrivelse for den tilhørende beskedtype

Du finder versionshistorikken her (2019-05-16).
Opdaterede dokumenter findes i listen med integrationsbeskrivelser.

15.05.2019: Ny integration tilgængelig

SF1525 – Ny CPR service tilgængelig:

Ny service der returnerer CPR-oplysninger om én person (baseret på CPR-nummeret). Det er valgfrit hvilket dataområder der skal returneres og om det skal være med eller uden historik. Det kan fx være personens nuværende og tidligere adresse, civilstatus, tidligere navn og eventuelt forrige CPR-nummer.

Du finder versionshistorikken her (2019-05-15).
Opdaterede dokumenter findes i listen med integrationsbeskrivelser.

26.04.2019: Integrationspakke opdateret

Integrationsbeskrivelse til SF1690 er offentliggjort under ”Servicekatalog”. Værdilisterne i [Kodelister] er opdateret med information om udgåede bevillingstyper. Der er desuden udført få, mindre tilretninger.

Du finder versionshistorikken her (2019-04-26).
Opdaterede dokumenter findes i listen med integrationsbeskrivelser.

12.04.2019: Integrationspakke opdateret

Ny version af integrationen SF7002 Overfør sortiment.

Der er tale om en major opgradering ift. den tidligere version 1.3

Sortiment indeholder nu mulighed for at abonnere på organisatoriske enheder, som knytter attributter til registreringsværdier i sortimentet.

Integrationen understøtter, at der for udvalgte løsninger kan modtages sortimenter i version 1.3 formatet.

Du finder versionshistorikken her (2019-04-12).
Opdaterede dokumenter findes i listen med integrationsbeskrivelser.

11.04.2019: Integrationsbeskrivelser og tekniske specifikationer opdateret

ØiR – Økonomi i Rammearkitekturen

Opdatering gennemført af Integrationsbeskrivelser til ØiR snitfladerne:

 • SF1590_A ØiR - Afsend økonomipostering til ØiR (Finans)
 • SF1590_B ØiR - Afsend debitorregistrering til ØiR (Debitor)
 • SF1590_C ØiR - Afsend udbetalingsanmodninger til ØiR (Udbetalinger)

Opgaver for implementering af snitfladerne fjernes fra Integrationsbeskrivelse og placeres i 'Teknisk specifikation'.

Du finder versionshistorikken her (2019-04-11).
Opdaterede dokumenter findes i listen med integrationsbeskrivelser.

01.04.2019: Integrationspakke opdateret

Integrationspakke for SF1590_B_02_V3.

Pakken dækker integrationen Afsend DebitorForespørgsel.

Webservicen DebitorForespørgselAfsend er blevet rettet, da et dataelement i Hent-operationen gav anledning til problemer. Der er suppleret med en valideringsregel.

Versionen af webservice er fastholdt. Dokumentversionen er opløftet med en minor-version.

Du finder versionshistorikken her (2019-04-01).
Opdaterede dokumenter findes i listen med integrationsbeskrivelser.

27.03.2019: Integrationspakke opdateret

Pakken dækker integrationen Afsend DebitorForespørgsel.

Webservicen DebitorForespørgselAfsend er blevet rettet, da et dataelement i Hent-operationen fejlede i WSDLen.

Afledt heraf er Informationsmodellen tilsvarende blevet koorigeret.

Versioen af hhv. webservice og informationsmodel er fasthold. Dokumentversionen er opløftet med en minor-version.

Du finder versionshistorikken her (2019-03-27).
Opdaterede dokumenter findes i listen med integrationsbeskrivelser.

 

27.03.2019: Integrationsbeskrivelse opdateret

Integrationsbeskrivelserne for SF0780 og SF1180 er offentliggjort. Integrationerne er opdateret med de ændringer til indholdet i årsopgørelsen 2018, som SKAT har udført.

 

Du finder versionshistorikken her (2019-03-27).
Opdaterede dokumenter findes i listen med integrationsbeskrivelser.

25.03.2019: Integrationsbeskrivelse opdateret

Pakken dækker integrationen Afsend DebitorForespørgsel.

Webservicen DebitorForespørgselAfsend er blevet opdateret med nye elementer i Hent-operationen. Struktur og virkemåde er er uændret.

Afledt heraf er Informationsmodellen opdateret.

Navnet i releasenoten på folderen for webservicen er blevet omdøbt, så den nu matcher integrationspakkens indhold.

Du finder versionshistorikken her (2019-03-25).
Opdaterede dokumenter findes i listen med integrationsbeskrivelser.

19.03.2019: Integrationsbeskrivelse opdateret

SF1320_A er blevet udvidet med en Catch all funktion, så det er muligt at modtage alle hændelser fra CPR kontoret fremfor kun dem der er defineret af KOMBIT.

Du finder versionshistorikken her (2019-03-19).
Opdaterede dokumenter findes i listen med integrationsbeskrivelser.

11.03.2019: Nyt om Debitorsnitfladen SF1590_B_v3.9

Debitorsnitfladen SF1590_B, tilpasses i 2019, til nye krav fra SKAT vedr. rapportering af fordringer for inddrivelse.
Afrapportering til SKAT fra kommunerne går til Gældsstyrelsens nye inddrivelsesløsning: PSRM, Public Sector Revenue management.
Design af tilpasning pågår og leveres, i tre services for udvikling til ERP-leverandører og Serviceplatform i perioden februar - april 2019:

 • 01 Afsend Debitorregistrering
  Oprettelse af debitorkontoen med dens registrering
  Ajourføring af debitorkontoens registreringer
 • 02 Læs Debitorkonto
  Søgning af debitorkonti
  Læsning af en debitorkonto med dens informationer
 • 03 Indbetal på Debitorkontoens krav
  Markering af krav i debitorsystemet, som angiver mulig ekstern indbetaling
  Søgning af fordringer/krav med en sådan markering
  Afsendelse af beskeder om fordringer/krav med en sådan markering (SF1590_H)
  Foretag indbetaling på et sådant krav

Følgende dokumentation for SF1590B v.3.9 er publiceret på Share-komm den 11. marts 2019:
SF1590_B_03_V3 - Afsend indbetaling registrering.
Integrationen omfatter en webservice og en besked.
Dagens publicering omfatter webservicen DebitorIndbetalingAfsend. Specifikation til besked følger senere på foråret.
 

Du finder Integrationspakkerne her.
Du finder versionshistorikken her (2019-03-11).

05.03.2019: Nyt om Debitorsnitfladen SF1590_B_v3.9

Debitorsnitfladen SF1590_B, tilpasses i 2019, til nye krav fra SKAT vedr. rapportering af fordringer for inddrivelse.
Afrapportering til SKAT fra kommunerne går til Gældsstyrelsens nye inddrivelsesløsning: PSRM, Public Sector Revenue management.
Design af tilpasning pågår og leveres, i tre services for udvikling til ERP-leverandører og Serviceplatform i perioden februar - april 2019:

 • 01 Afsend Debitorregistrering
  Oprettelse af debitorkontoen med dens registrering
  Ajourføring af debitorkontoens registreringer
 • 02 Læs Debitorkonto
  Søgning af debitorkonti
  Læsning af en debitorkonto med dens informationer
 • 03 Indbetal på Debitorkontoens krav
  Markering af krav i debitorsystemet, som angiver mulig ekstern indbetaling
  Søgning af fordringer/krav med en sådan markering
  Afsendelse af beskeder om fordringer/krav med en sådan markering (SF1590_H)
  Foretag indbetaling på et sådant krav

Følgende dokumentation for SF1590B v.3.9 er publiceret på Share-komm per den 1. marts 2019:

IP1590_B_01_V3 - Integrationspakke til Afsend DebitorRegistrering v3.9
IP1590_B_02_V3 - Integrationspakke til Afsend DebitorForespørgsel v3.9

Du finder Integrationspakkerne her.
Du finder versionshistorikken her (2019-03-01).

22.02.2019: Anvisninger justeret

Der er blevet fundet enkelte fejl i UUID'er i anvisningerne til Klassifikationer i Indeksene.

Derfor er følgende dokumenter blevet opdateret:

 • STS Anvisninger 'Anvendelse af Klassifikationer i Indeksene' er opdateret til version 1.2.3. Anvisningerne findes her.
 • STS klassifikationer til 'Klassifikation' er opdateret i dokumentet 'Master Relationsroller og Relationsobjekter'. Dokumentet findes her.

 

12.02.2019: Integrationsbeskrivelser og bilag justeret

Jf: lovvedligehold på eIndkomst udsendes ny version af integrationsbeskrivelse og bilag for:

 • SF0770_A
 • SF0770_E

Lovvedligehold berørerer områderne Aldersopsparing, Ferielov og Grønlanske indkomster, og der er derfor nye felter tilgængelig i dataudtrækket fra eIndkomst.

Du finder versionshistorikken her (2019-02-12).
Opdaterede dokumenter findes i listen med integrationsbeskrivelser.

17.01.2019: Integrationsbeskrivelse og bilag justeret

Opdatering af SF1530 - CVR Online opslag

Integration er fejlrettet så den overholder schema-definition og bilag [NOT1179] er opdateret.

Du finder versionshistorikken her (2019-01-17).
Opdaterede dokumenter findes i listen med integrationsbeskrivelser.

01.02.2019: Integrationsbeskrivelse justeret

Integrationsbeskrivelse til SF1690 er justeret. Ændringen vedrører de specielle kodeværdier for MaalgruppeTypeKode ifm. operationen for Målgruppeskift, som er udgået.

Du finder versionshistorikken her (2019-02-01).
Opdaterede dokumenter findes i listen med integrationsbeskrivelser.

15.01.2019: Integrationsbeskrivelse justeret

Integrationsbeskrivelsen for SF1520 - CPR online opslag er justeret med følgende:

 • Opdatering til nye KDI-skabelon
 • Nyt versionsnummer på teknisk specifikation
 • Opdateret afsnit om kommunale distrikter
 • Kommentar om nemSMS/Digital post tilføjet
 • Oplysninger om at EP_FS2 er udfaset

Du finder versionshistorikken her (2019-01-15).
Opdaterede dokumenter findes i listen med integrationsbeskrivelser.

10.01.2019: Integrationsbeskrivelse justeret

SF1620: ​Integrationsbeskrivelse opdateret med ny struktur. Tilføjet specifikation fra KSD ift. udtræk til STAR i bilagsfiler.
SF1630: Integrationsbeskrivelse opdateret med ny struktur. Tilføjet specifikation fra KSD ift. udtræk i bilagsfil. Tilføjet specifikation fra DUBU i bilagsfil.
SF1820: Integrationsbeskrivelse opdateret med ny struktur. Tilføjet specifikation fra KSD ift. udtræk til Danmarks Statistik i bilagsfil.

Du finder versionshistorikken her (2019-01-10).
Opdaterede dokumenter findes i listen med integrationsbeskrivelser.

20.12.2018: Integrationsbeskrivelse justeret

​Redaktionelle ændringer til SF5502:

Opdateret med format beskrivelse af felttyper i datafilen og generel information om CSV formatet.
Afsnit om tilgængelighed præciseret.
Opdateret links i referencelisten .

Der er ikke sket bagvedliggende tekniske ændringer.

Du finder versionshistorikken her (2018-12-20).
Opdaterede dokumenter findes i listen med integrationsbeskrivelser.

17.12.2018: Integrationsbeskrivelser offentliggjort

Følgende integrationsbeskrivelser er offentliggjort:

 • SF1626 - Hent Finansieringskommune
 • SF0785 - KommunaleYdelserOverskydendeSkatHent
 • SF0786 - KommunaleYdelserSenestDannedeAAOPHent

Der er desuden offentliggjort tekniske specifikationer og bilag for SF0785 og SF0786.

Du finder versionshistorikken her (2018-12-17).
Opdaterede dokumenter findes i listen med integrationsbeskrivelser.

30.11.2018: Integrationsbeskrivelser opdateret

Integrationsbeskrivelsen for SF1320_A CPR Hændelse er tilpasset med følgende indhold:

 • Afsnittet om brugen af Beskedfordeleren er omskrevet så det afspejler implementeringen af Beskedfordeleren.
 • Afsnittet ”Værdiliste” er uddybet.
 • Der er tilføjet en CPR Hændelse 043: ”Beskyttelse”
 • Præciseret at beskedindhold følger xsd fra SF1520.
 • Der ud over er der sket sproglige rettelser, præciseringer mv.

Du finder versionshistorikken her (2018-11-28).
Opdaterede dokumenter findes i listen med integrationsbeskrivelser.

29.11.2018: Integrationsbeskrivelser opdateret

Integrationsbeskrivelse for SF0800 og SF0802 er blevet opdateret. SF0800 er opdateret med mindre redaktionelle opdateringer. SF0802 er ud over redaktionelle opdateringer blevet rettet ift. to specifikationsfejl:
1. Når man modtager filer i sin IN-folder på SFTP servicen, er det Metadatafiler der medsendes datafilerne. I beskrivelsen stod der trigger-filer.
2. I TAIL for request-filen stod der at feltet STA altid udfyldes med tre blanke karakterer ”   ”. Dette fejler ATP imidlertid for, og der skal i stedet udfyldes med tre nuller i stedet, dvs. ”000”.

Du finder versionshistorikken her (2018-11-28).
Opdaterede dokumenter findes i listen med integrationsbeskrivelser.

26.11.2018: Integrationsbeskrivelser opdateret

Integrationsbeskrivelse og bilag vedr. SF7002 - Overfør Sortiment til Abonnent, er udgivet i en minor release 1.3.1. Se releasenotes for SF7002 for nærmere information.

Der er ingen opdaterede dokumenter udover integrationsbeskrivelsen.

Du finder versionshistorikken her (2018-11-26).
Opdaterede dokumenter findes i listen med integrationsbeskrivelser.

13.11.2018: Integrationsbeskrivelser opdateret

Der er ændret i følgende tre services:

 • Integrationsbeskrivelsen til SF1690 version 2.5.0 er offentliggjort. Den nye version indeholder dokumentationen for en opdateret version af servicen, hvor feltet PartshoeringStatusKode er ændret fra optionelt til mandatory.
 • Integrationsbeskrivelsen til SF1780 version 2.3.0 er offentliggjort. Den nye version indeholder dokumentationen for en opdateret version af servicen, hvor titlerne på felterne SagIdentifikator og KontaktForloebIdentifikator er ændret til SagMappeIdentifikator og BevillingIdentifikator.
 • Integrationsbeskrivelsen til SF1411_E version 2.4.1 er offentliggjort. Servicen giver mulighed for at abonnere på hændelser for ændringer i en given persons kommunale pensionssag, herunder bevilling af helbredskort, personlig helbredsprocent og sygesikringsgruppe.

Du finder versionshistorikken her (2018-11-24).
Opdaterede dokumenter findes i listen med integrationsbeskrivelser.

08.11.2018: Integrationsbeskrivelse opdateret

Integrationsbeskrivelse til SF1411_A_V3 er offentliggjort under ’Kommende integrationer’. Integrationen giver kommunen mulighed for at hente oplysninger om social pension.
Integrationsbeskrivelse til SF1411_D_V3 er offentliggjort under ’Kommende integrationer’. Integrationen giver kommunen mulighed for at modtage notifikationer om ændringer i oplysninger om social pension.

Det forventes at der kommer mindre ændringer til integrationerne.

Du finder versionshistorikken her (2018-11-08).
Opdaterede dokumenter findes i listen med kommende integrationsbeskrivelser.

01.11.2018: Integrationsbeskrivelse opdateret

Ny version af ”SF5601 Hent udbetaling til arbejdsgiver”.

Det er primært sket kosmetiske og sproglige ændringer, fx ændring af KDF til KDI på forsiden.

Der er ikke sket bagvedliggende tekniske ændringer, og det kræver derfor ikke nye serviceaftaler eller tekniske ændringer.

Du finder versionshistorikken her (2018-11-01).
Opdaterede dokumenter findes i listen med integrationsbeskrivelser.

24.10.2018: Integrationsbeskrivelse opdateret

Der er ændret i følgende fire services:

SF0830 Sygesikringsudtræk har fået tilføjet ekstra informationer om yder, herunder adresser på email og www. Den opdaterede service udstilles som en ny version af servicen på Serviceplatformen, version 3.0.

I SF6100 Medfinansieringsopkrævninger er retningslinjerne for dannelse af kvitteringer ændret, og der er ændret i skemaet.

I SF6110 og SF6111 vedr. træk i pension er bilagspakkerne opdateret med ny eksempelfil, og i SF6111 er der tilføjet en ekstra afvisningsårsag.

Du finder versionshistorikken her (2018-10-24).
Opdaterede dokumenter findes i listen med integrationsbeskrivelser.

19.10.2018: Integrationsbeskrivelse opdateret

Opdateret og færdigrevideret version (2.1.0) af integrationsbeskrivelsen for SF1590_D ØiR - Afsend kreditorregistrering til ØiR (Kreditor) foreligger nu i i dokumentbiblioteket.

Du finder versionshistorikken her (2018-10-19).
Opdaterede dokumenter findes i listen med integrationsbeskrivelser.

24.09.2018: Integrationsbeskrivelse opdateret

Der er opdateret integrationsbeskrivelser for følgende integrationer :

SF1500 er opdateret pga. opdateret version af anvisninger til Organisation.

Opdateringerne vedrører præciseret anvendelsen af brugervendt nøgle og navn. Tilføjelse af reference til version 2.0 af OIO-standarden for Organisation, samt præcisering af, at det er en forudsætning for at benytte SAPA at brugere skal oprettes i STS-Organisation.

Du finder versionshistorikken her (2018-09-24).
Opdaterede dokumenter findes i listen med integrationsbeskrivelser.

 

13.09.2018: Integrationsbeskrivelse offentliggjort

Der er opdateret integrationsbeskrivelser for følgende integrationer:

SF1470 og SF1490, Sags- og Dokumentindeks samt Ydelsesindeks opdateret på baggrund af dokumentationsleverance fra Støttesystemerne i forbindelse med release STS2018-7 af STS Sags- og Dokumentindeks samt ydelsesindeks, STS Organisation og STS Klassifikation. Bemærk at releasen ikke har medført snitfladeændringer og at det derfor alene er integrationsbeskrivelser og billagsfiler for den bagvedliggende integration som er opdateret.

SF1500 og SF1510, STS Organisation og STS Klassifikation opdateret på baggrund af dokumentationsleverance fra Støttesystemerne i forbindelse med release STS2018-7 af STS Sags- og Dokumentindeks samt ydelsesindeks, STS Organisation og STS Klassifikation. Bemærk at releasen ikke har medført snitfladeændringer og at det derfor alene er integrationsbeskrivelser og billagsfiler for den bagvedliggende integration som er opdateret.

Du finder versionshistorikken her (2018-09-13).
Opdaterede dokumenter findes i listen med integrationsbeskrivelser.

13.09.2018: Integrationsbeskrivelse offentliggjort

SF1600 Integrationsbeskrivelse opdaterede med flere tekstuelle præciseringer samt en fejlrettelse. Se versionshistorik i integrationsbeskrivelsen for yderligere detaljer.

Du finder versionshistorikken her (2018-09-13).
Opdaterede dokumenter findes i listen med integrationsbeskrivelser.

04.09.2018: Integrationsbeskrivelse opdateret

Der er opdateret integrationsbeskrivelse for SF1460_A, B, C og D:

B.08.08 Underbilag 2N - Vilkår for integration til støttesystemet Beskedfordeler:

 • Figur 1 opdateret
 • Afsnit 4.3, præciseret, at Modtagersystemer skal kunne reetablere værdilisterne

Nedenstående dokumenter er udvidet med eksempler på strukturer, eksempler på fejlsituationer og illustration af snitflader:

 • D.09.02 Beskedfordeler-Besked-Aflever-Snitflade
 • D.09.03 Beskedfordeler-Besked-Afhent-Snitflade
 • D.09.04 Beskedfordeler-Besked-Afsend-Snitflade
 • D.09.05 Beskedfordeler-Vaerdiliste-Snitflade
 • D.09.12 Beskedfordeler-FlytBeskedTilFejlkø-Snitflade

D 12.02 - Brugerdokumentation Beskedfordeler Figur opdateret snitfladen SF1460_E FlytBeskedTilFejlkø. Beskrivelse af ny funktionalitet tilføjet vedr. genstart af push snitfladen SF1460_A samt status på push snitfladen. Desuden tilføjet beskrivelse af, at der via Anvendersystemet er adgang til at se endpoints med tilhørende certifikater.

Der er tilføjet et nyt Skema(xsd) til pakken der fremover benyttes af de kilder der pakker originaldata ind i en Base64 struktur. Skemafilen hedder BeskeddataBase64ver.2.00.xsd og ligger sammen med de andre skemafiler.

Du finder versionshistorikken her (2018-09-04).
Opdaterede dokumenter, inkl. releasenotes findes i listen med integrationsbeskrivelser.

05.09.2018: Integrationsbeskrivelse offentliggjort

Integrationsbeskrivelsen til SF1590D_v2_Fakturagodkendelse (Kreditor) version 2.0.0 er offentliggjort.

Integrationen i SF1590D_v2_Fakturagodkendelse (Kreditor) version 2.0.0, giver kommunen mulighed for at foretage decentral fakturakontrol og godkendelse i et fagsystem uden, at kommunen mister den samlede kontrol og overblik over sine fakturaer og indkøb, som kommune har i sit centrale fakturahåndteringssystem.

Du finder versionshistorikken her (2018-09-05).
Opdaterede dokumenter, inkl. releasenotes findes i listen med integrationsbeskrivelser.

Klassifikationer – opdateret 22. marts 2019
22.03.2019: Sortiment til ØiR ajourført

Indhold i Sortiment til ØiR ajourført.

Beskrivelse af ændringer for produktion er beskrevet her.

Regnearkene indeholder de sortimenter som er registreret til brug i ØiR pr. 22. marts 2019.

Bemærk, at regnearkene ikke ajourføres med samme hyppighed, som de bagvedliggende sortimenter. Der henvises til integrationerne SF7001 og SF7002 for abonnement på opdateringer i takt med at ændringer sker.

Du finder de ajourførte Sortimenter her.

20.02.2019: Klassifikation og Sortiment til ØiR ajourført

Indhold i Klassifikation og Sortiment til ØiR ajourført.

Regnearkene indeholder de klassifikationer og sortimenter som er registreret til brug i ØiR pr. 19. feb. 2019.

Bemærk, at regnearkene ikke ajourføres med samme hyppighed, som de bagvedliggende klassifikationer og sortimenter. Der henvises til integrationerne SF7001 og SF7002 for abonnement på opdateringer i takt med at ændringer sker.

Du finder de ajourførte Klassifikationer her.

04.09.2018: Klassifikation og Sortiment til ØiR ajourført

Informationen i regnearkene indeholder nu de informationer, der indgår i den nyeste informationsmodel (v1.3) for integrationerne SF7001 (Klassifikation Overfør til abonnent) og SF7002 (Sortiment overfør til abonnent).

Bemærk, at regnearkene ikke ajourføres med samme hyppighed, som de bagvedliggende klassifikationer og sortimenter. Der henvises til integrationerne SF7001 og SF7002 for abonnement på opdateringer i takt med at ændringer sker.

Du finder de ajourførte Klassifikationer her.

21.03.2018: Klassifikation (sikkerhedsklasser) opdateret

Interimsklassifikationen ”Sikkerhedsklasser” har ændret navn til ”Følsomhedsklasser”. Vejledning for interimklassifikation er blevet opdateret med nye links, da dokumenterne er migreret til nyt dokumentbibliotek.

Klassifikationerne findes her.

11.12.2017: Klassifikationer er opdateret

Informationsmodel, struktur- og formatbeskrivelser, samt WSDL er blevet opdateret. Alle har releasenummer r552.

Der er tale om en ændring til beskrivelsen/annotationen for elementet ’RegistreringVærdiGyldigTil’, som tilhører klassen ’RegistreringVærdi’.

Du finder de opdaterede filer her.

22.12.2017: ØiR Klassifikation og Sortiment opdateret

Der er udgivet minor revision af KDI - Interim Integrationsbeskrivelse SF7001 og SF7002 - version 1.0.2.
Excel-regneark med klassifikationer og sortimenter er publiceret i nyeste tilstand.

24.11.2017: Klassifikationer er opdateret

ØiR Klassifikation er opdateret med interim Integrationsbeskrivelse af SF7001 og SF7002. Endvidere er version 1.1 af Klassifikation og Sortiment blevet opdateret. Opdateringen ændrer ikke ved den resulterende XML gældende for version 1.1.

Du finder de opdaterede filer her.

Opdateret og færdigrevideret version (2.1.0) af integrationsbeskrivelsen for SF1590_D ØiR - Afsend kreditorregistrering til ØiR (Kreditor) foreligger nu i i dokumentbiblioteket.

Du finder versionshistorikken her (2018-10-19).
Opdaterede dokumenter findes i listen med integrationsbeskrivelser.

Beskedtypekatalog - opdateret den 17. juli 2017
17.07.2017: Publicering af beskedtypekatalog

KOMBIT har oprettet et beskedtypekatalog, der giver et samlet overblik over de beskedtyper, der bliver publiceret til Beskedfordeleren, og som anvendere kan abonnere på.  Beskedtypekataloget er tilgængeligt fra forsiden af sharekomm-siden KDF, som også indeholder indgang til integrationsbeskrivelserne. Beskedtyperne er allerede beskrevet i integrationsbeskrivelserne, og samles hermed i en oversigt i beskedtypekataloget.

Der er en vejledning på forsiden af beskedtypekataloget.

Arkiv over ændringer for Integrationsbeskrivelser
Arkiv over ændringer for Integrationsbeskrivelser

Arkiv over tidligere opdateringer inden for Tidsplan, Integrationsbeskrivelser og Klassifikation.

Arkiv over ændringer for Klassifikation
Arkiv over ændringer for Klassifikation

Arkiv over tidligere opdateringer inden for Tidsplan, Integrationsbeskrivelser og Klassifikation.

Arkiv over ændringer for Tidsplan
Arkiv over ændringer for Tidsplan

Arkiv over tidligere opdateringer inden for Tidsplan, Integrationsbeskrivelser og Klassifikation.

 

Abonnér på opdateringer

Du kan abonnere på denne side. Så modtager du en mail, når vi opdaterer indholdet på siden.