Informationssikkerhed i KOMBIT

KOMBITs informationssikkerheds-strategi sætter rammen for KOMBITs arbejde med kommunernes data og løsninger.

I KOMBIT er arbejdet med informationssikkerhed en grundlæggende præmis for KOMBITs ambition om at sikre en løbende optimering af løsningerne og sikkerhed i data. Denne præmis er altafgørende for, at borgere og virksomheder fortsat har tillid til kommunernes data og løsninger både i forhold til datasikkerhed og cybersikkerhed.

For at understøtte den grundlæggende præmis for arbejdet med informationssikkerhed har KOMBIT fastlagt en informationssikkerhedsstrategi, som sætter rammen for KOMBITs videre arbejde. Informationssikkerhedsstrategien i KOMBIT handler om både it-sikkerhed og privatliv (GDPR), som er beskrevet i KOMBITs it-sikkerhedspolitik og KOMBITs privatlivspolitik.

KOMBITs mission i forhold til arbejdet med informationssikkerhed er at etablere det solide grundlag for cyber- og datasikkerhed i forhold til den fortsatte understøttelse af den kommunale og øvrige offentlige digitaliseringsdagsorden. KOMBITs arbejde med informationssikkerhed medvirker til at fastholde en fortsat succes med digitalisering i kommunerne og det øvrige offentlige Danmark.

Læs KOMBITs informationssikkerhedsstrategi her
 

Kontakt

Chefkonsulent / Jurist / DPO & Informationssikkerhedskoordinator
3334 9458