VALG for leverandører

På denne side finder du information til leverandører om projekt VALG.

KOMBIT har færdiggjort sit udbudsmateriale og prækvalificeret tre leverandører, der sammen med deres internationale partnere inviteres til at afgive tilbud på Danmarks nye valgsystem. Det drejer sig om følgende leverandører:

KMD A/S i samarbejde med:

  • Scytl Secure Electronic Voting S.A.

NNIT A/S i samarbejde med:

  • IVU Traffic Tecnologies AG
  • Assembly Voting ApS

CSC Scandihealth A/S i samarbejde med:

  • CSC Danmark A/S
  • Smartmatic International Holding B.V.

De indledende tilbud skal være modtaget i EU-supply mandag den 25. september kl. 12.00.

KOMBIT forventer i januar 2018 at underskrive kontrakten med den leverandør, der skal udvikle, drifte og videreudvikle systemet. I udbuddet lægges op til, at systemet skal gå i luften i efteråret 2019.

Den detaljerede tidsplan for udbuddet fremgår af dette link.

Udbud med forhandling

Udbuddet foregår som ”udbud med forhandling”. Det betyder, at KOMBIT efter at have modtaget leverandørernes tilbud vil gennemføre individuelle forhandlingsmøder, hvor tilbudsgiverne bl.a. kan præsentere deres tilbud og give tilbagemeldinger på eventuelle uhensigtsmæssigheder i udbudsmaterialet.

Materiale til leverandører

Referat fra dialogmøde

I ugerne 39 - 43 2016 afholdte KOMBIT teknisk dialog med interesserede leverandører om det kommende udbud af det nye valgsystem.

Referat og præsentation fra informationsmøde

Den 25. august 2016 afholdte KOMBIT informationsmøde for leverandører om udbud af Danmarks nye valgsystem.

 

 

Kontakt

PMO-chef
3334 9433