Transitionsaftalen med KMD

Transitionsaftalen er gældende fra den 1. marts 2009 til og med udfasningen af den sidste KMD-monopolløsning.

Transitionsaftalen er en aftale, der blev indgået mellem KL og KMD, da KMD blev solgt i 2009. Aftalen er til for at sikre kommunerne bedst muligt mod pludselige ændringere i priser og vilkår, når ejerskabet af KMD og dermed af en række it-løsninger, som kommunerne er afhængige af i deres opgaveløsning, overgik fra KL til en privat investor. Det er KOMBIT, der varetager og overvåger Transitionsaftalen på vegne af KL.

Det overordnede formål med Transitionsaftalen er at åbne markedet for nye leverandører, så kommunerne kan høste de økonomiske og kvalitetsmæssige gevinster af sund konkurrence. Transitionsaftalen regulerer en række områder for KMDs såkaldt "kritiske it-løsninger". De kritiske it-løsninger omfatter løsninger, hvor KMD i dag er eneste leverandør på markedet og indbefatter udover faglige it-løsninger også en række stamregistre og infrastruktur. Du kan se en liste over de kritiske it-løsninger her.

Klippekort og udfasning som led i aftalen

I de kommende år vil KOMBIT begynde at udbyde nye it-løsninger, som skal kunne erstatte nogle af de kritiske it-løsninger. Det sker gennem monopolbrudsprojektet. I den forbindelse vil KOMBIT også arbejde med udfasningen af de eksisterende løsninger. Transitionsaftalen indholder en "klippekortsløsning", som består af en udviklingspulje af timer, som KOMBIT og kommunerne blandt andet  kan bruge til at udvikle grænsefalder til KMDs kritiske it-løsninger.

Aftale omfatter også Udbetaling Danmark

En del af arbejdet med de kritiske it-løsninger er overgået til Udbetaling Danmark i forbindelse med udrulningen af Objektiv Sagsbehandling. Transitionsaftalen omfatter også Udbetaling Danmark, og KOMBIT hjælper også kommunerne med at gennemskue kommunernes betalinger til KMD, når det er Udbetaling Danmark, der bruger systemet.

Transitionsaftalen med KMD skal bl.a.:

  • Sikre årlig godkendelse af KMD’s listepriser for det følgende år
  • Følge op på månedlige servicemål for KMD’s drift og vedligeholdelse
  • Overvåge KMD’s implementering af projekter, der etablerer standardiserede grænseflader mv.
  • Sikre opfølgning på de øvrige bestemmelser i Transitionsaftalen

Overordnet indeholder aftalen 6 hovedprincipper:

  1. Kommunerne skal fortsat have forsyningssikkerhed, for så vidt angår de kritiske it-løsninger. Det indebærer, at KMD ikke kan udfase kritiske it-løsninger, uden at der er skabt alternative løsninger. Alternative løsninger kan kun skabes via udbud fra kommunerne eller KOMBIT.
  2. KMD har pligt til at fremtidssikre de kritiske it-løsninger både teknologisk og funktionelt. Det indebærer, at KMD fortsat skal sikre, at kommunerne tilbydes tidssvarende løsninger, der overholder lovgivningen.
  3. Priserne på de kritiske it-løsninger (uden konkurrence) må ikke stige mere end historisk. Et ejerskifte af KMD må altså ikke i sig selv medføre øget prisudvikling på de kritiske it-løsninger.
  4. KMD skal som minimum fortsætte med det hidtidige serviceniveau på de kritiske it-løsninger.
  5. KMD må ikke udnytte sin stilling på markedet. Det sikres bl.a. ved, at andre leverandører til kommunerne får adgang til standardiserede grænseflader med henblik på at give adgang til funktionalitet og data, som er beskrevet ved OIO-standardiserede grænseflader og OIO-standarden.
  6. Der indgås klare aftaler om KMD’s forpligtelser i tilfælde af udfasning af kritiske it-løsninger i KMD. Udfasning af kritiske it-løsninger forudsætter, at løsningerne bliver erstattet af obligatoriske fællesoffentlige løsninger.
 

Kontakt

Vicedirektør / Jura, kontraktstyring og informationssikkerhed
3334 9454