Tilslutning til den fælleskommunale infrastruktur

Her kan du læse mere om planerne for fagsystemernes tilslutning til den fælleskommunale infrastruktur.

På denne side kan du læse om:

Formålet med tilslutningen

Ved at få tilsluttet de kommunale fagløsninger (ESDH, Jobcenter, Social og Sundhed mm.) til den fælleskommunale infrastruktur, kan data fra disse løsninger flyde fra system til system.

Det første mål med tilslutningen er, at sagsdata kan gøres tilgængelige i Sags- og Partssystemet SAPA - så kommunale sagsbehandlere kan få et overblik over, hvilke sager den enkelte borger måtte have i kommunen.

Samtidig åbner datastrømmene også op for, at data kan gøres tilgængelige for borgerne selv, som der aktuelt arbejdes med i fem kommuner i forbindelse med pilotprojektet "Borgerblikket" - som indgår i Digitaliseringspagten på tværs af stat, regioner og kommuner.

I takt med at de forskellige fagløsninger kobler sig på den fælleskommunale infrastruktur bliver netop deres data en del af det økosystem, som skal sikre tilgængelige data for sagsbehandlere og borgere. På denne måde understøtter den fælleskommunale infrastruktur den nationale ambition om en helhedsorienteret indsats, når borgeren møder systemet - på tværs af myndigheder.

Sådan understøtter KOMBIT tilslutningen

Kommunerne har prioriteret forskellige områder af deres administration. KOMBIT følger denne prioritering i forhold til at få systemerne på i etaper.

Med ambitionen om hjælp-til-selvhjælp hjælper KOMBIT leverandørerne af fagløsningerne på de respektive områder i gang med at bruge infrastrukturen.

I praksis kører KOMBIT pilotforløb med leverandørerne, hvor de følges tæt af KOMBIT, som understøtter, at leverandører og pilotkommuner kommer godt i gang med deres tilslutning til infrastrukturen. Bestræbelser som gerne skal ruste leverandørerne til sidenhen selv at arbejde videre med infrastrukturen - og ikke mindst hjælpe kommunerne godt på vej med at bruge infrastrukturen indenfor det givne fagområde.

De konkrete planer

Ved at fokusere på enkelte fagområder i etaper, kan KOMBIT bedre understøtte de enkelte leverandører i kommunernes prioriterede rækkefølge. Samtidig får leverandørerne bedre og mere fokuseret hjælp. Og sidst - men ikke mindst - får kommunerne hurtigere adgang til de højest prioriterede data via infrastrukturen.

Nedenfor ses planen for de første tre faser af tilslutningen. Planerne er selvfølgelig afhængige af, at både kommuner og leverandører engagerer sig i forløbet og arbejder målrettet på at forfølge milepælene.

Sådan følger du med i tilslutningsforløbet

I forhold til den samlede tilslutning for de relevante fagområder i kommunerne ser vi ind i et længere forløb. Interesserede kan derfor vælge at tilmelde sig et nyhedsbrev, hvor der løbende vil blive gjort status på tilslutningsforløbets milepæle og de andre aktuelle emner i relation til tilslutningen.

Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet via boksen til højre på denne side.

Der er indgået aftale med fagsystemleverandørerne om, at de løbende rapporterer på deres arbejde med at komme på infrastrukturen. Du kan følge de forskellige leverandørers fremdrift her:

FASE I

FASE II

Oplysningerne i fremdriftsrapporteringen er baseret på leverandørernes informationer, som de er blevet bedt om at levere til KOMBIT på månedlig basis.

Har du spørgsmål til fremdriften hos din kommunes eller en anden leverandør på et af områderne, bedes du derfor også kontakte leverandøren direkte.

Pilot-kommuner og leverandører

Er du nysgerrig på, hvem der indgår i pilotforløbene, vil vi her løbende have en opdateret liste over, hvilke kommuner der indgår i pilotforløbet på de forskellige dataområder - og hvem der er deres respektive leverandører på området.

Fase I - ESDH / Jobcenter

Fase II - Social, Sundhed og Omsorg

  • Esbjerg: EG - Sensum
  • Ballerup: KMD Nexus
  • Horsens: DXC Vitae
  • Aalborg: Systematic - Cura
  • Aarhus: DXC - Vitea

DOKUMENTER

  • Aktuelle opgaver for kommunerne - læs her - 13/11 2019
  • Sagsområder i Fase II - læs her - 13/11 2019
 

Kontakt

Chefkonsulent / Implementering
3334 9460