Tilbudsevaluering – eksempler fra KOMBIT

Videncentret deler her eksempler fra KOMBIT på en drejebog for evaluering af tilbud og et evalueringsnotat i forbindelse med udbud.

Når KOMBIT indkøber it-løsninger på vegne af kommunerne, sker indkøbet ved, at der gennemføres et udbud, hvor interesserede og prækvalificerede leverandører får mulighed for at afgive deres tilbud. Når leverandørernes tilbud er modtaget, skal de gennemgås og evalueres. Den proces kan være kompleks og er omfattet af en række udbudsretlige regler.

KOMBIT har derfor udarbejdet en drejebog, som strømliner processen og som blandt andet sikrer, at alle de relevante specialister og roller bliver hørt, samt at selve evalueringen, processen og konklusioner bliver dokumenteret og sidst men ikke mindst, at alle tilbuddene bliver vurderet efter de samme kriterier.

Denne drejebog er et eksempel fra KOMBIT, hvor du kan se, hvordan en skabelon for en proces for tilbudsevaluering kan se ud, når man skal evaluere tilbud i forbindelse med et begrænset udbud.

Som dokumentation for evalueringsprocessen, udarbejdes der et notat. Dette evalueringsnotat er et eksempel fra KOMBIT, hvor du kan se, hvordan man kan dokumentere den gennemførte evalueringsproces i forbindelse med et udbud med forhandling.

 

Kontakt

Chefkonsulent / Jurist
3334 9495