Styre-, strategi- og faggruppe for Byg og Miljø

Styre-, strategi- og faggrupperne for Byg og Miljø repræsenterer kommunerne igennem udviklings- og beslutningsprocesserne.

I sammensætningen af styre-, strategi- og faggruppen for Byg og Miljø har der været fokus på at få inddraget mange - og mange forskellige typer af - kommuner. Det skyldes et ønske om, at drage nytte af den viden, der allerede findes i kommunerne og at sikre, at resultatet blev en løsning, der er optimeret til kommunernes og ansøgernes reelle behov.

Styregruppe for Byg og Miljø

KTC (Kommunalteknisk Chefforening) har udpeget to medlemmer til Byg og Miljøs styregruppe, mens KL og KOMBIT hver har udpeget én repræsentant. Styregruppen består af:

 • Direktør for teknik, miljø, it og borgerservice Marie Louise Madsen, Ishøj kommune (formand)
 • Miljøchef Christina Egsvang Føns, Esbjerg kommune
 • Direktør for udvikling, miljø og teknik Jens Lyngborg Heslop, Randers kommune
 • Kontorchef Sara Røpke, KL
 • Forvaltningsdirektør Søren Kromann, KOMBIT

Styregruppen holdt sit første møde i juli 2011 og mødes kvartalsvis eller efter behov.

Strategigruppe for Byg og Miljø

Medlemmerne af gruppen er udpeget af KTC (Kommunalteknisk Chefforening) og 6-by-samarbejdet, ligesom KL og KOMBIT hver især stiller med én repræsentant. Strategigruppen består af:

 • Ole Eriksen, Esbjerg Kommune
 • Marie Louise Madsen, Ishøj Kommune
 • Michel van der Linden, Kalundborg Kommune
 • Michael Brandt Andersen, Københavns Kommune
 • Steen Lau Jacobsen, Miljøstyrelsen
 • Annette Vestergaard Christensen, Odense Kommune
 • Carsten Riisgaard, Randers Kommune
 • Gert Havgaard, Skive Kommune
 • Hanne Bruun, Sønderborg Kommune
 • Christian Damm, Vejen Kommune
 • Tetyana Larina, Vordingborg Kommune
 • Torben Kjeldgaard Larsen, Aalborg Kommune
 • Ann Hamborg, Aarhus Kommune
 • Laurits Peter Abildgaard Nielsen, KOMBIT

Strategigruppen har i første ombæring fokuseret på fire indsatsområder:

 • Brugeroplevelsen på den nuværende løsning
 • Omlægning af løsning herunder brugeroplevelse
 • Forhåndsdialog - behov og muligheder
 • Potentialer for yderligere automatisering i løsningen

Strategigruppen holdt sit første møde i marts 2017 og forventes at mødes tre til fire gange årligt.

Faggruppe for Byg og Miljø

Ifølge KOMBITs og KL's model for organisering (governancemodel) er der nedsat en kommunal faggruppe, der bistår Byg og Miljø med at vedligeholde og videreudvikle løsningen. Faggruppen består af:

 • Rikke Munch Bendtsen, Allerød Kommune
 • Trine Maigaard, Fredericia Kommune
 • Mads Tobias Andersen, Halsnæs Kommune
 • Ann-Cathrin Samsøe Ingor, Hørsholm Kommune
 • Isabella Klaivan, Københavns Kommune
 • Marianne Snehøj Weng Østergaard, Odense Kommune
 • Troels Dahl, Sønderborg Kommune
 • Christian Damm, Vejen Kommune

Udover de kommunale repræsentanter i faggruppen deltager KL og Miljøstyrelsen i governance-arbejdet.

Den kommunale faggruppe er ansvarlig for at drøfte og konkretisere lovgivningen i forhold til praksis samt give fagligt input, behandle og foreslå prioritering af videreudvikling.

Faggruppen bistår særligt KOMBIT med følgende:      

 • Faglig og lovgivningsmæssig udredelse og godkendelse af nye og ændrede krav
 • Vedligeholdelse af sporbarhed mellem retskilde og Byg og Miljø
 • Input til projektleder i forhold til prioritering af ændringsforslag
 • Input til projektleder i forhold til prioritering af ønsker til videreudviklingsforslag
 • Løbende fokus på forbedringsmuligheder, herunder vejledningstekster

Tidligere følgegruppe for Byg og Miljø

Under projektets udviklingsfase bistod en følgegruppe Byg og Miljø. Følgegruppen deltog på en række arbejdsmøder samt workshops med leverandøren. Følgegruppen fungerede som aktiv sparringspartner i hele Byg og Miljøs udviklingsproces og godkendte alle del-leverancer.

I nedsættelsen af følgegruppen blev der lagt vægt på at fastholde de erfaringer, vi opnåede i forbindelse med det kravspecificerende arbejde. Derudover blev andre kommuner og Kulturstyrelsen også involveret i arbejdet.

 

Kontakt

Chefkonsulent / Projektleder
3268 0479