Aftaler med leverandører

En række hensigtserklæringer og aftaler med leverandører på ESDH-, økonomi- og jobcentersystemer er indgået

På denne side kan du følge med i, hvad status er på indgåelse af aftaler om snitflader med kommunernes leverandører af ESDH-, økonomi- og Jobcentersystemer. Som kommune kan du se de underskrevne rammeaftaler ved at kontakte Iver Winther (iwi@kombit.dk).

Økonomisystemer (ØiR)  
EG

Rammeaftale underskrevet

Se detaljer i aftalen (kræver
kommunelogin - se nedenfor*)

Fujitsu

Rammeaftale underskrevet

Se detaljer i aftalen (kræver
kommunelogin - se nedenfor*)

KMD

Aftale, som forpligter kommunerne, er indgået mellem KMD og KOMBIT

Se detaljer i aftalen (kræver
kommunelogin - se nedenfor*)

ESDH-systemer  
Convergens Underskrevet hensigtserklæring
CSC Underskrevet hensigtserklæring
Formpipe A/S

Rammeaftale underskrevet

Se detaljer i aftalen (kræver
kommunelogin - se nedenfor*)

Fujitsu Underskrevet hensigtserklæring
KMD Forpligtet af udfasningsaftalen
Netcompany Underskrevet hensigtserklæring
SBSYS Underskrevet hensigtserklæring
Consit Underskrevet hensigtserklæring
Jobcentersystemer  
KMD

Rammeaftale underskrevet

Se detaljer i aftalen (kræver
kommunelogin - se nedenfor*)

Schultz Information Underskrevet hensigtserklæring

Det er målet, at leverandørerne på baggrund af en hensigtserklæring indgår en egentlig rammeaftale. Kommunerne kan derefter rekvirere de nødvendige snitflader ved at benytte sig af aftalen.

* Kommunelogin til detaljer om indgåede aftaler er fremsendt til programledere i samtlige kommuner.

 

 

Kontakt

Chefkonsulent / Forretningsudvikling
3268 0447