SAPA for kommuner

Her kan du her finde relevant information om kommunens forberedelser til implementeringen af SAPA.

Hvis du er SAPA-kontaktperson eller SAPA-projektleder, vil denne side være central i forhold til at give dig et overblik over de aktiviteter, du skal igangsætte i din kommune, for at forberede jer til SAPA. Der er mange opgaver, som kommunerne allerede nu bør gå i gang med at løse.

Nogle informationer ligger på selvstændige undersider, andre på SAPAs eksterne dokumentbibliotek. Du finder links til både undersider og dokumentbibliotek på denne side. SAPAs FAQ samler desuden en lang række væsentlige spørgsmål og svar.

Kommunernes forberedelse

Kommunerne skal igangsætte en lang række aktiviteter, for at kunne implementere SAPA. I SAPA-projektet har vi for overskuelighedens skyld grupperet aktiviteterne i tre, nemlig 1) aktiviteter i forbindelse med kommunernes interne projektledelse af SAPA-projektet, 2) aktiviteter, der skal sikre, at kommunerne kan udfase KMD Sag, og 3) aktiviteter, der understøtter selve ibrugtagningen af SAPA-løsningen. I procesdiagrammet "Ud af KMD Sag" kan du få et overblik over hvilke aktiviteter, kommunerne skal gennemføre i forbindelse med udfasningen af KMD Sag. Der er ved at blive udarbejdet lignende procesdiagrammer for hhv. ”Lokal projektledelse” og ”Ind i SAPA”.

Du kan finde beskrivelse af procesdiagram, redskaber, kommunale eksempler og centrale dokumenter, der omhandler ”Ud af KMD Sag” her eller nede i "Læs mere"-boksen.

Du kan finde alle de materialer, som understøtter SAPA-kontaktpersonernes opgaver, her.

Netværksmøder

Tre-fire gange om året afholder SAPA kommunenetværksmøder for SAPAs kontaktpersoner og suppleanter. Netværksmøderne skal understøtte kommunernes arbejde med at gennemføre de aktiviteter, der skal til for at implementere SAPA, og på møderne præsenterer KOMBIT løbende konkrete redskaber til dette arbejde. Fokus er på de mest aktuelle aktiviteter i forbindelse med kommunernes forberedelse.

Du kan finde præsentationer og deltagerlister m.m. fra alle SAPAs netværksmøder her.

Du kan følge med i afholdelse af netværksmøderne i arrangementsoversigten i den blå boks længere nede på siden og i KOMBITs kalender.

Monopolbrudsdrejebog

Monopolbrudsdrejebogen giver et samlet overblik over en række af de aktiviteter og beslutninger, hver kommune skal gennemføre, for at være bedst muligt forberedt til monopolbrudsløsningerne. Kommunernes aktiviteter i forbindelse med SAPA-projektet vil også blive præsenteret i drejebogen, ligesom den bliver løbende opdateret med nye redskaber.

Du kan finde drejebogen for monopolbruddet her.

SAPA FAQ

Der er samlet en lang række ofte stillede spørgsmål (FAQ) om SAPAs funktionalitet, snitflader, implementering og meget mere. Du kan se disse spørgsmål og svarene på dem i FAQ'en.

Næste SAPA-arrangement:

SAPA-netværksmøder i april:

  • 25. april 2016: Netværksmøde Vest, Scandic Horsens, Schüttesvej 6, 8700 Horsens 
  • 28. april 2016: Netværksmøde Øst, Scandic Hvidovre, Kettevej 4, 2650 Hvidovre

Invitation og program bliver udsendt til SAPA-projektledere i kommunerne i god tid før arrangementet. Modtageren af invitationen har mulighed for at tilføje yderligere en deltager. Se listen over SAPA-projektledere allernederst på denne side.

Spørgsmål til invitationen og tilmeldingsproceduren kan rettes til SAPA's postkasse på sapa@kombit.dk.