SAPA FAQ

Ofte stillede spørgsmål til SAPA-løsningen

Emne

Beskrivelse

 
Generelt om SAPA  
Monopolbrud KMD, UDK, KL, obligatorisk tilslutning, borgeradgang  
Økonomi og ejerskab Omkostninger, betalinger, brugsret  
Organisering Kommunernes interne styregrupper  
Aftaler Databehandleraftale, serviceaftale  
Funktionalitet  
Sags- og partsoverblik

Kravoverblik, tværgående bemærkninger, historik, kontaktoplysninger, filformater

 
Advis Adviser i SAPA  
Journalnotat

Status, journal, ESDH- og fagsystemer, administratorrettigheder, tilgængelighed

 
På tværs af kommuner Tværgående kommunedata  
Rapportering LIS-modul  
Log på Single sign-on  
Adgang for borgere og virksomheder virk.dk, borger.dk, 'min sag'  
Brugervenlighed Brugergrænseflade  
Teknisk løsning  
Teknologivalg Ønsket funktionalitet, IDM-data, fremtidssikring, mobilløsning  
Roller og rettigheder Roller, rettigheder, adviser til modtagere  
Logning Transitionsspor, krav til arkivering  
Data og snitflader  
Data fra lokale it-systemer Systemsammenhæng, integration med ESDH- og fagsystemer, opdatering af Sagsindeks  
Lokale data Data uden for Støttesystemerne  
Snitfladeopgaver Igangværende opgaver  

Efter idriftsættelse

 
Drift Central vs. decentral  
Videreudvikling Nye releases, lokale visninger  

 

 

Kontakt

Chefkonsulent / It-konsulent
2221 4980