SAPA FAQ

Ofte stillede spørgsmål til SAPA-løsningen

Emne

Beskrivelse

 
Generelt om SAPA  
Monopolbrud KMD, UDK, KL, obligatorisk tilslutning, borgeradgang  
Økonomi og ejerskab Omkostninger, betalinger, brugsret  
Organisering Kommunernes interne styregrupper  
Aftaler Databehandleraftale, serviceaftale  
Funktionalitet  
Sags- og partsoverblik

Kravoverblik, tværgående bemærkninger, historik, kontaktoplysninger, filformater

 
Advis Adviser i SAPA  
Journalnotat

Status, journal, ESDH- og fagsystemer, administratorrettigheder, tilgængelighed

 
På tværs af kommuner Tværgående kommunedata  
Rapportering LIS-modul  
Log på Single sign-on  
Adgang for borgere og virksomheder virk.dk, borger.dk, 'min sag'  
Brugervenlighed Brugergrænseflade  
Teknisk løsning  
Teknologivalg Ønsket funktionalitet, IDM-data, fremtidssikring, mobilløsning  
Roller og rettigheder Roller, rettigheder, adviser til modtagere  
Logning Transitionsspor, krav til arkivering  
Data og snitflader  
Data fra lokale it-systemer Systemsammenhæng, integration med ESDH- og fagsystemer, opdatering af Sagsindeks  
Lokale data Data uden for Støttesystemerne  
Snitfladeopgaver Igangværende opgaver  
Implementering af SAPA  
Ud af KMD Sag Udbud, SKI, manuelle sager, kontrakter, integrationer  
Ind i SAPA Overgangsperiode, uddannelse, roller  
Efter idriftsættelse  
Drift Central vs. decentral  
Videreudvikling Nye releases, lokale visninger  
KMD Sag, KMD Sag EDH og relaterede spørgsmål  
Generelt om Sag EDH Fremtiden for kommuner med KMD Sag EDH  
Økonomi Læs om økonomi ved overgang fra KMD Sag til SAPA  
Oprydning Læs om oprydning af sager  
Arkivering Opmærksomhedspunkter ved fx skift af ESDH-leverandør  
Flytning af sager Krav til sager og dokumenter før flytning mv.  
Andre systemer Fokus på fx exit-strategi for kommuner uden KMD Sag EDH  
SAPA vs. KMD Sag Om adgang til oplysninger i SAPA som man i dag ser i KMD Sag mv.  
Andet Øvrige spørgsmål om KMD Sag   

 

 

Kontakt

Chefkonsulent / Projektleder
7268 8110