Sags- og Dokumentindeks

Sags- og Dokumentindeks skaber overblik over sager på tværs af it-løsninger og fagområder.

Sags- og Dokumentindeks skaber overblik over sager og dokumenter på tværs af it-løsninger og fagområder i det kommunale systemlandskab.

Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks har til formål at opsamle metadata om sager og dokumenter fra en lang række it-systemer. Disse udstilles via services til brug for andre it-systemer, der skal give medarbejdere hos myndigheder et overblik over sager og dokumenter om en borger eller en virksomhed. Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks indeholder ikke selv funktionalitet, der giver slutbrugere mulighed for at se de opsamlede metadata om sager og dokumenter, men er alene en container for indsamlede metadata fra en bred vifte af systemer – som så herfra er tilgængelige for myndighedens it-systemer.

I dag kan sagsbehandleren og kontrolmedarbejderen ofte kun se de bevilligede sager og dokumenter i de forskellige fag- og ESDH-systemer, de er oprettet i. Det kræver således en stor mængde opslag at danne sig et tværgående overblik over en borgers eller en virksomheds sager og dokumenter. Alternativt er myndighederne henvist til at anvende ét bestemt, monopoliseret system.

Læs mere om Sags- og Dokumentindeks i produktarket eller FAQ'en nedenfor.