Sådan finder du information om U:KFS

Her kan du danne dig et hurtigt overblik over, hvor KOMBIT kommunikerer om Udfasningen af de Kritiske ForudsætningsSystemer.

På denne side finder du et overblik over, hvor U:KFS-projektet kommunikerer om processen med udfasning af de kritiske forudsætningssystemer:

Hver kanal bliver kort beskrevet nedenfor:

Kombit.dk/u-kfs

På KOMBITs hjemmeside finder du de grundlæggende informationer om baggrunden for projektet samt en liste over de forudsætningssystemer, der udfases som en del af projektet.

Klik her for at gå til projektsiden for U:KFS.

Yammer-netværk

KOMBIT stiller et Yammer-netværk til rådighed for de kommunale tovholdere for U:KFS og CCeU-projekterne. I netværket holdes kommunerne orienteret om løbende besparelser i forbindelse med udfasning og reduceret forbrug, ligesom der sparres om forskellige emner og orienteres om fremdriften i projektet.

Mener du, at du bør være medlem af et af disse netværk? Giv da besked til vores projektpostkasse med en kort afklaring af din rolle i forhold til projektet.

Statusmøder

Udfasningen er en komplekst anliggende, og der er derfor store udfordringer forbundet med statisk kommunikation på skrift. Vi har derfor en ambition om at afholde statusmøder med interesserede kommuner, hvor vi gør status og afklarer eventuelle tvivlsspørgsmål.

- seneste eksempel herpå er: Afklaring om aftaleforhold i tilslutningsaftalen (maj 2018).

Mails til kommunale tovholdere

En central del af projektets opgave er - i samarbejde med KMD - at udarbejde analyser for kommunernes brug af de forskellige forudsætningssystemer. Igennem disse afklaringsforløb kan der blive behov for at kontakte kommunale bidragydere eller orientere om fremdrift - samt endelig deling af de færdige analyser. Disse sendes til kommunernes tovholdere for U:KFS og deles på ovennævnte Yammer-netværk.

Skriv til os

Husk at du altid kan kontakte os på ukfs@kombit.dk, hvis du har spørgsmål.

 

Kontakt

Seniorkonsulent / Kommunikation
2084 3544