Sådan finder du information om Køreprøvebooking

Få overblik over hvordan KOMBIT kommunikerer om Køreprøvebooking

På denne side kan du få overblik over de forskellige informationskanaler, som projektet bag Køreprøvebooking benytter i sin kommunikation til brugerne af systemet og andre interesserede.

Hver kanal er kort beskrevet neden for.

Løsningen

På løsningssiden koreprovebooking.dk kan du, ud over at logge ind i løsningen, løbende holde dig opdateret på drift, opdateringer af løsningen og finde svar på ofte stillede spørgsmål.

KOMBIT-side for Køreprøvebooking

denne hjemmeside finder du generel information om KOMBIT-projektet Køreprøvebooking, ERFA-gruppen, nyheder m.m.

Hjemmeside med driftsstatus og vejledninger til brugerne

Denne hjemmeside er målrettet brugerne af Køreprøvebooking. Her kan du løbende holde øje med driftsstatus på Køreprøvebooking og indrapportere fejl eller ønsker til fremtidig funktionalitet.

Det er også her, du finder brugervejledninger til kørelærere, elever, Færdselsstyrelsen og medarbejdere i Borgerservice.

FAQ

FAQ’en indeholder en række af de spørgsmål, som mange kunne have brug for svar på, når det handler om Køreprøvebooking.

Nyhedsbreve om Køreprøvebooking

Nyhedsbrevene om Køreprøvebooking er målrettet alle, der har interesse i Køreprøvebooking. Hvis du gerne vil modtage nyheder om Køreprøvebooking, om nye releases af løsningen og andre relaterede emner, kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev på her. 

Via dette link finder du et overblik over tidligere nyhedsbreve fra Køreprøvebooking.

Skriv til os 

Du kan kontakte køreprøvebooking via følgende mailadresser:
 
Du kan indberette fejl og indsende ændringsønsker via formularerne på vores driftside.
 

Kontakt

Chefkonsulent / Bæredygtighed
2084 3544