Sådan finder du information om den fælleskommunale infrastruktur (KDI)

Her kan du få et overblik over de kanaler, KOMBIT bruger til at kommunikere om den fælleskommunale infrastruktur.

På denne side kan du hurtigt danne dig et overblik over de forskellige informationskanaler, KDI-projektet benytter i sin kommunikation med omverdenen:

Hver kanal bliver kort beskrevet nedenfor:

kombit.dk/kdi

På KOMBITs hjemmeside formidler KDI-projektet (Kommunernes Data og Infrastruktur) information om såvel Serviceplatformen som Støttesystemer og Økonomi i Rammearkitekturen.

Via projektsiden er informationerne struktureret i kategorierne:

Hver enkelt kategori kan rumme flere undersider, hvor der kan findes nyt om både produkter / integrationer, processer, releases med mere. 

Serviceplatformen.dk

På serviceplatformens hjemmeside finder du blandt andet information om serviceplatformen generelt, som er henvendt til henholdsvis myndigheder og it-leverandører.

Der er samtidig adgang til driftsstatus på de enkelte services samt driftsmeddelelser på hjemmesidens forside.

Gå til serviceplatformen.dk

Share-Komm / Dokumentbibliotek

KOMBIT har et eksternt Share-Komm-site / dokumentbibliotek, som anvendes til en række formål i serviceringen af anvendere, leverandører og kilder med flere.

På sitet kan interesserede finde vejledninger, dokumentation og releaseplaner samt information fra arrangementer med mere.

Biblioteket er mere eller mindre delt op efter samme principper som kombit.dk/kdi i kategorierne:

Under hver enkelt kategori findes en række informationer og materialer.

Notifikationer og driftsmeddelelser

KDI-Notifikationsservice
Her kan du få besked, når dokumentation og øvrige dokumenter på ShareKomm opdateres.

På følgende sider kan du tilmelde dig leverandørernes driftsnyheder omkring Serviceplatformen og Støttesystemerne (kræver login).

Yammer-netværk

KDI tilbyder Yammer-netværket "Fælleskommunal infrastruktur" for interesserede kommunale deltagere.

Netværket giver kommunerne mulighed for at sparre internt om deres erfaringer med infrastrukturen - ligesom KOMBIT også gerne stiller spørgsmål og deltager i dialogen.

I netværket orienterer KDI-projektet løbende om udviklingen af anfrastrukturen, ligesom der deles øvrige nyttige informationer relateret til infrastrukturen.

Mener du, at du bør være medlem dette netværk? Giv da besked til Frederik Beyer, hvor du beskriver din kommunale interesse i infrastrukturen.

Nyhedsbreve

KDI-projektet sender forskellige nyhedsbreve ud, i relation til forskellige begivenheder. Nedenfor beskrives indholdet i de mails, som udsendes til de enkelte lister.

Serviceplatformen: Generelle informationer om Serviceplatformen.

KDI-releases: Information i forbindelse med servidevinduer og releases på den fælleskommunale infrastruktur.

Nyt for leverandører: Information om releases, servicevinduer, leverandør-arrangementer og nye muligheder i forhold til infrastrukturen.

Du kan tilmelde dig nyhedsbrevene her.

Skriv til os

Husk at du altid kan kontakte os på kdi@kombit.dk, hvis du har spørgsmål.

 

Kontakt

Seniorkonsulent / Kommunikation
2084 3544