Sådan finder du information om Byg og Miljø

Her kan du få et overblik over de kanaler, KOMBIT bruger til at kommunikere om Byg og Miljø-projektet.

På denne side kan du hurtigt danne dig et overblik over de forskellige informationskanaler, Byg og Miljø-projektet benytter i sin kommunikation med omverdenen:

Hver kanal bliver kort beskrevet nedenfor:

Bygogmiljoe.dk

Selvbetjeningsløsningen kan tilgås fra denne side - såvel som fra Borger.dk og Virk.dk. Bygogmiljoe.dk supplerer dog ansøgnignsforløbet med informationer om regler, vejledende informationer fra blandt andet Energistyrelsen, Slots- og Kulturstyrelsen, Byggebranchen med flere.

Bygogmiljoe.dk er derfor også projektets primære kommunikationskanal såvel som det egentlige produkt.

Klik her, for at gå til bygogmiljoe.dk

Byg og Miljø - driftside

På Byg og Miljø's driftside kan du løbende følge driften på Byg og Miljø. Ud over at aktuelle driftsmeddelelser udstilles på hjemmesiden, kan interesserede løbende følge aktuel driftstatus, release-planer samt kendte fejl.

Klik her for at gå til Byg og Miljø's driftside

Kombit.dk/bm

På KOMBITs hjemmeside kommunikeres løbende til kommuner og leverandører. Informationerne dækker primært over projektstatus, organisering, ofte stillede spørgsmål, anvendelige vejledninger og tekniske afklaringer.

Du finder blandt andet:

Yammer-netværk

KOMBIT stiller Yammer-netværk til rådighed for den kommunale Strategigruppe, den kommunale Følgegruppe samt de Fagsystemansvarlige i landets kommuner.

Mener du, at du bør være medlem af et af disse netværk? Giv da besked til vores projektpostkasse med en kort afklaring af din rolle i forhold til løsningen, samt hvilken af de tre grupper, du ønsker at blive tilmeldt.

Netværksmøder

Ved større begivenheder, som har omfattende konsekvenser for (rammerne omkring) brugen af Byg og Miljø, har KOMBIT og KL tidligere arrangeret netværksmøder, hvor de kommunale superbrugere, samt faglige ansvarlige for området, er blevet inviteret til en gennemgang af planer for implementering, praktisk udformning og eventuelle konsekvenser.

- tidligere eksempler herpå er: Indberetning af servicemål (2016) samt BR18 / Moderniseringsprojekt (2018). Dette kan blive aktuelt igen. I så fald vil projektet henvende sig direkte til de kommunale superbrugere.

Nyhedsbreve

Vi udsender jævnligt Byg og Miljø-nyhedsbreve til abonnenterne af vores nyhedsbrev. Da der er tale om en borger-/virksomhedsvendt løsning, skrives nyhedsbrevet ikke udelukkende med et kommunalt fokus. Nyhedsbrevene rummer som oftest dog et segment, navngivet "Kommunenyt", hvor kommunerne kan holde sig orienteret om aktuelle emner for den kommunale forvaltning.

Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet her.
Du finder tidligere udsendte nyhedsbreve fra Byg og Miljø her.

Skriv til os

Husk at du altid kan kontakte os på bm@kombit.dk, hvis du har spørgsmål.

 

Kontakt

Chefkonsulent / Bæredygtighed
2084 3544