Sådan finder du information om BBR

Her kan du danne dig et hurtigt overblik over, hvor KOMBIT kommunikerer om Bygnings og Boligregisteret.

På denne side kan du hurtigt danne dig et overblik over de forskellige informationskanaler, BBR-projektet benytter i sin kommunikation med omverdenen:

De forskellige kanaler beskrives kort nedenfor:

Kombit.dk/bbr

På KOMBITs hjemmeside kan BBR-interesserede læse om projektets historik, udviklingsforløb og forestående aktiviteter, ligesom nyheder fra projektet også kan findes her. Herudover findes henvisninger til relevante informationer fra registermyndigheden (Udviklings og Forenklingsstyrelsen) samt det fællesoffentlige Grunddataprogram.

Gå til kombit.dk/bbr

Nyhedsbreve

BBR-projektet udsender løbende nyt fra projektet. Nyhedsbrevene har et bredere fokus på udviklingen af løsningerne, medfølgende potentialer og eventuelle aktiviteter eller arrangementer, som har har relevans for en bredere skarre - og ikke blot de daglige brugere af løsningerne.

Ønsker du at modtage disse nyheder, kan du tilmelde dig nyhedsbrevene her.

Informations-mails til kommuner

BBR-projektet udsender regelmæssigt orienteringer til kommunale BBR-brugere, Registerførere samt Projektledere. I brevene kan førnævnte modtagere læse om drift, udvikling og processer i og omkring BBR.

Brevene har til formål at orientere de personer, som dagligt bruger løsningen. Informationerne omhandler primært; nye funktioner i løsningen, indmelding af ændringsønsker, driftsinformation, releaseplaner og mulighed for at komme i dialog med projektet til diverse arrangementer.

Ønsker du at modtage disse breve, kan du kontakte vores projektpostkasse, og give besked om din relation til projektet.

Notifikationer i kommune.bbr.dk

Øverst i BBR-løsningen finder brugerne et stort hvidt udråbstegn. Udråbstegnet begynder at røre på sig, når enten leverandøren eller KOMBIT gerne vil give besked til brugerne om aktuelle forhold, som kan påvirke arbejdet i BBR.

Eksempler på notifikationer kan være: Servicevinduer, release-notes, fejl hos datakilder, tidsfrister for indmelding af ændringsønsker eller afstemninger.

Info-møder

KOMBIT har i tæt samarbejde med Udviklings og Forenklingsstyrelsen og leverandøren afholdt såkaldte info-møder for kommunernes superbrugere af BBR. Møderne følger umiddelbart efter større opdateringer af løsningen, så parterne - ud over at informere om forhold og processer omkring løsningen - har en anledning til at præsentere nogle af de nye funktioner i løsningen, som brugerne kan have glæde af i deres hverdag.

Møderne afholdes flere steder i landet i Udviklings og Forenklingsstyrelsens lokaler. KOMBIT inviterer kommunerne og administrerer tilmeldingerne. Link til tilmelding sendes i Informations-mails til kommunerne.

Deltagelse på tværkommunale erfa-møder

BBR-projektet har flere gange opfordret landets tværkommunale erfa-grupper til at invitere - og har heldigvis også flere gange haft mulighed for at takke ja til at møde op og tale om BBR med repræsentanter fra en række kommuner.

BBR-projektet stiller fortsat gerne op på denne typer møder, i det omfang det er muligt. Du kan invitere BBR-projektet ved at skrive til vores projektpostkasse.

 

Andre aktører og hjemmesider

Registermyndigheden for Bygnings og Boligregisteret er Udviklings- og Forenklingsstyrelsen. Styrelsen driver tre forskellige hjemmesider, som har hver sin målgruppe omkring registeret.

Information fra Udviklings og Forenklingsstyrelsen findes her:

Bygnings og Boligregisteret indgår i Grunddataprogrammets Ejendomsprogram. Adskillige styrelser og myndigheder spiller en rolle i Grunddataprogrammet, hvilket også betyder, at der er mange forskellige steder at finde information om Grunddataprogrammet. De vigtigste hjemmesider om Grunddataprogrammet i relation til BBR er:

Skriv til os

Husk at du altid kan kontakte os på bbrv20kommune@kombit.dk, hvis du har spørgsmål.

 

Kontakt

Chefkonsulent / Bæredygtighed
2084 3544