Rekrutteringsproces

Alle opslåede jobs i KOMBIT bliver besat via en fast rekrutteringsproces.

Ansøgning
Ledige stillinger i KOMBIT bliver opslået på KOMBITs hjemmeside. Derudover benytter vi os af eksterne annonceringskanaler, som er relevante for den aktuelle stilling, så opslaget når en bred skare af ansøgere.

Screening
Efter ansøgningsfristen gennemgår vi alle indkomne ansøgninger. Samtidig gennemgår vi ofte KOMBITs kandidatdatabase for relevante uopfordrede ansøgninger, men for at sikre dig, at du indgår i processen, anbefaler vi, at du søger direkte på de jobs, som er interessante for dig. 
Læs mere om at søge uopfordret i KOMBIT her [link].

1. samtale
Vi udvælger typisk 3-5 personer af det samlede ansøgerfelt til 1. samtale i KOMBIT. Som oftest deltager enten en projektleder eller en specialist i samtalen sammen med en medarbejder fra HR. Under samtalen interesserer vi os for dine faglige og sociale kompetencer og fortæller desuden mere om stillingen og KOMBIT som arbejdsplads. 

Vi er grundige med at finde de helt rigtige medarbejdere til KOMBIT. Vi mener, det er til gavn for begge parter at se processen som en gensidig afklaring, hvor både virksomhed og ansøger får mulighed for at vurdere hinanden. Vil vi gerne se dig til en 2. samtale, bliver du bedt om at gennemføre en personligheds- og logiktest.

2. samtale
Under 2. samtalen får du en tilbagemelding på både personligheds- og logiktesten, som vi bruger som udgangspunkt for samtalen. Det mener vi bidrager til et mere nøjagtigt og retvisende billede af den enkelte ansøger. 
I KOMBIT rekrutterer vi stærke faglige profiler, men vi ser også på, hvordan kandidaten fungerer socialt i forhold til den rolle, der ansættes til, og vi lægger vægt på begge dele i den samlede evaluering af ansøgerne. 

Vores test- og analyseværktøj er baseret på en dialog, hvor vi bringer ansøgerens personlige kompetencer i spil. I rekrutteringsprocessen anvender vi lejlighedsvis cases som udgangspunkt for et indblik i ansøgerens refleksioner og arbejdsmetode. Dette værktøj tager vi i brug, når det giver mening i forhold til den rolle i KOMBIT, ansøgeren skal varetage, og det vil du i givet fald få at vide på forhånd.

3. og afsluttende samtale
I KOMBIT afslutter vi altid med en 3. samtale, hvor en af vores tre direktører deltager. Ved 3. samtale har ansøgeren mulighed for at få svar på opfølgende spørgsmål, som eventuelt er opstået undervejs i processen.

Ansættelse
Forud for en ansættelse trækker vi referencer fra en tidligere chef, kollega, samarbejdspartnere el. lign. Vi aftaler altid dette med dig før referencetagningen, og vi vil derfor opfordre dig til at overveje, hvilke referencepersoner vi i givet fald kan tage kontakt til. Tilbyder vi dig job i KOMBIT, vil du ganske kort tid efter din mundtlige accept få tilsendt en kontrakt til underskrift.

Afslag
Bliver du ikke kaldt til samtale i KOMBIT, får du et skriftligt afslag på din ansøgning. Har du derimod været til samtale hos os, vil du få en mundtlig tilbagemelding på dit afslag.

 

Kontakt

Seniorkonsulent / HR
3334 9488